2021 Issue I

Cover

Intro

Emrah DOĞAN, Cengizhan GÜLER
An Analysis of the Impacts of Financial Inclusion on Income Inequality in the Fragile Five Countries

Sabri Burak ARZOVA, Bertaç Şakir ŞAHİN
TFRS/TMS, BOBİ FRS, KÜMİ FRS ve Faizsiz Finans Muhasebe Standartları Kapsamında Gerçeğe Uygun Değer Kavramı

Emre ÜRKMEZ, Ömer Faruk BÖLÜKBAŞI
The Impact of Exchange Rates on Stock Prices for Turkey: An Asymmetric Non-Linear Cointegration Analysis

Duygu ÜNER BAHAR, İsmail Cem AY
Genetiği Değiştirilmiş Mısır Üretimi için Ekonomik Değerlendirme

Hakan CAVLAK
Temel Performans Göstergeleri ile Kritik Başarı Faktörleri İlişkisi: Bir Havayolu İşletmesi Uygulaması

Müge YILMAZ, Mevlüdiye ŞİMŞEK, Gözde KOCA
OECD Ülkelerinde Kadınların Sosyo-Ekonomik Statüsünün Entropi-Aras Bütünleşik Yöntemiyle İncelenmesi

Elif BİLGİN
Industry 4.0 and Sustainable Supply Chain

V. Evrim ALTUK ÖZTÜRK, Ayşegül İŞCANOĞLU ÇEKİÇ  
Investors’ Reactions to Environmental Disclosures: Evidence from Borsa Istanbul

İbrahim Onur KOÇAŞLI, Nadir EROĞLU
Rezerv Opsiyon Mekanizmasının Finansal İstikrara Etkisi Üzerine Ekonometrik Bir Uygulama

Gizem ACET DÖNMEZ, Hurşit GÜNEŞ
Household Consumption Expenditures in Turkey: A Comparative Quantile Regression Analysis

Ozlem AKIN, S. Mehmet OZSOY
Aggregate Liquidity Creation of Islamic Banks in Turkey

Şerife GENÇ İLERİ, Mehmet Fatih ULU
Is Trade Against or in Favor of Women? Empirical Evidence from Manufacturing Sector in Turkey


This page updated by İktisat Fakültesi on 07.07.2021 23:01:36

QUICK MENU