2019 Issue I

All files in pdf format:

Cover

Introduction - Contents

Elif ALKAY, Craig WATKINS, Gökhan ÖVENÇ 
Economic Indicators and Housing Development: Regional Based Exploratory Analysis in Turkey

Ülkü ARIKBOĞA
Çevre Politikasının Ekonomik Araçları ve Türkiye’de Belediye Uygulamaları

Nilgün GÜLER BAYAZIT, Yasemen UÇAN
Kaba Küme Yaklaşımıyla Tüketici Davranışlarının Öngörülmesi

İsmail Erkan ÇELİK 
Finansal Gelişmişlik Seviyesinin Doğrudan Yabancı Yatırımlar Üzerindeki Rolü: Kırılgan Beşli Ülkeleri Açısından Bir Değerlendirme

Pınar ÇUHADAR, Neşe ALGAN 
Kadın Yoksulluğu ve Mikro Kredi: Türkiye Üzerine Ampirik Bir İnceleme

Ömer DEMİR 
Her Birimiz İçin Ayrı Ayrı Uygun/Doğru Olan Hepimiz için de Uygun/Doğru Olur mu? Terkip Yanılgısının Ekonomideki Yansımaları

Hüseyin EKİZLER 
How to Satisfy Mobile Application Users and Increase Their Brand Equity Perception?

Gürbüz GÖKÇEN, Onur TİPİ 
İşletmelerde Hilelerin Önlenmesine Yönelik İç Kontroller ve Bist İmalat Sektöründe Bir Araştırma

Reşat KAYALI 
The Marxian Profit Rate: A Suggested Reformulation

Fatma Hilal ERGEN KELEŞ, Burç ÜLENGİN 
Issues in the Use of the Event Study Methodology: An Analysis of Marketing Strategies in Product Recall Studies

İ. Begüm KÖSEMEN 
Geç Kapitalizmde Sanatın Özerkliği ve Sanatçının İtaatsizliği Mümkün mü? Sanat Nesnesi, Sanatçı ve Sermaye İlişkisini Anlama Denemesi

Mustafa Eser KURUM, Suat OKTAR 
Rezerv Opsiyon Mekanizmasının Döviz Kuru Üzerindeki Etkisi

Mehmet Altan MASUN
Çokuluslu Şirketlerin Finansal Yönetiminde Transfer Fiyatlandırması ve Bir Uygulama

Murat A. YÜLEK, Kaoru NATSUDA, K. Ali AKKEMİK, Mete Han YAĞMUR 
The Textile and Clothing Industrialization Cycle

Özkan ZÜLFÜOĞLU, N.Tuba YILMAZ SOYDAN 
Topluma Hizmet Uygulamaları Dersinin Maliye Bölümü Öğrencilerinin Erdemli Mal ve Hizmetlere Bakış Açısı Üzerindeki Etkisi


This page updated by İktisat Fakültesi on 11.07.2019 15:42:16

QUICK MENU