2007: Issue I

Table of Contents (All files are in pdf format)

Curriculum Vitae of Ord. Prof. Dr Nihat Sayar

Prof. Dr. Ömer Faruk Batırel
Sunuş: Nihat Sayar Hocam

Prof. Dr. Muammer YAYLALI- Doç. Dr. Erkan OKTAY- 
Doç. Dr. Yusuf AKAN- Arş. Gör. Selahattin KAYNAK
Türkiye ve Avrupa Birliğine Üye Ülkelerin Bilgi Ekonomisi Performanslarının Veri Zarflama Analizi Metoduyla Karşılaştırılması

Assoc. Dr. Gülsüm AKALIN- Yrd. Doç. Dr. Ayhan UÇAK
IMF Politikaları Üzerine Bir Kritik

Assoc. Dr. Gülsüm AKALIN- Arş. Gör. Erkan TOKUCU
Kurala Dayalı-Takdire Dayalı Para Politikaları: Taylor Kuralı ve Türkiye'de Enflasyon Hedeflemesi Uygulaması

Assoc. Dr. Mehmet ŞİŞMAN
Kuzey Güney İlişkileri ve Güneydeki Kalkınma Dinamiği Sınırları: "Merdiven İtilmiş mi?"

Assist. Dr. Burak ATAMTÜRK
Büyüme Teorileri ve IMF Politikaları

Assist. Dr Kamil USLU- Füsun ÇELEBİ- Kezban TALAK EYÜBOĞLU
Ortadoğu Ülkelerinin Enerji Kaynakları ve Bu Kaynaklardan Elde Edilen Gelirin Kamu Harcamaları İçindeki Yapısı

Res. Ass. Dr. Nuray TERZİ- Arş. Gör. Dr. Ercan SARIDOĞAN
An Econometric Analysis of the Current Account Deficit in Turkish Economy

Assist. Dr. A. Kerim GÖK
Vergi Direncinin Gelişimi

Assoc. Dr. Mehtap ÖZDEĞER
Vize Kazası Vakıfları - XVI. Yüzyıl Arşiv Kaynaklarına Göre

Dr. Yaşar KABATAŞ
İpotekli Konut Finasman (Mortgage) Sistemindeki Riskler ve Mortgage Sigortası

Assoc. Dr. Ömer ÖNALAN
Finansal Zaman Serileri İçin Ortalamaya Dönme Sıçrama Difüzyon Modeli

Assist. Dr. Emel CAN
Marka ve Marka Yapılandırma

Assist. Drr. Dicle CENGİZ
Hipotez Testlerinde Anlam Düzeyinin Belirlenmesinde Alternatif Yaklaşım: Beta Olasılığının Rolü

Dr. Ela Sibel BAYRAK
Enformasyon Sistemi Modelleme Çerçevesinde Tekrar Kullanılabilir Modeller Geliştirme

Res. Ass. Burcu KIRAN
Türkiye'de Reel Döviz Kuru ile Kısa ve Uzun Vadeli Sermaye Hareketleri İlişkisi

Assist. Dr. M. Nedim BAYUK- Yrd. Doç. Dr. Ferit KÜÇÜK
Müşteri Tatmini ve Müşteri Sadakati İlişkisi

Res. Ass. Metin ATMACA- Serkan TERZİ
Stratejik Maliyet Yönetimi Açısından Tam Zamanında Üretim Felsefesi ile 
Kısıtlar Teorisinin Karşılaştırmalı Olarak İncelenmesi

Dr. Nihat GÜLTEKİN- Yrd. Doç. Dr. Abdullah ÇELİK
Belediyelerde Halkla İlişkiler ve Şanlıurfa Belediyesi


This page updated by İktisat Fakültesi on 12.07.2013 00:51:29

QUICK MENU