2017 Issue II

All files in pdf format:

Cover

Introduction- Referees - Contents

Merter AKINCI
Türkiye Ekonomisinde Yakınsama Dinamiği Üzerine

Duygu TALİH AKKAYA, Ayşe AKYOL, Gülhayat GÖLBAŞI ŞİMŞEK 
The Effect of Consumer Perceptions on Their Attitude, Behavior and Purchase Intention in Social Media Advertising

Sinan ALÇIN, Burak GÜRİŞ 
Türkiye’de Ar-Ge Harcamalarının Makina İhracatına Etkisi: 1990-2012 Dönemi İçin Ampirik Bir Analiz

Başak ATAMAN, Hakan CAVLAK
Tfrs 15 Müşteri Sözleşmelerinden Hasılat: Temel İlkelerin İncelenmesi ve Bir Uygulama

İhsan Oğuz BAKKALBAŞI
Yönetim Biliminin Doğuşu ve İlk Temsilcileri Hakkında Bir Tartışma

H. Zeynep BUDAK
Finansal Bulaşma Üzerine Bir Literatür İncelemesi

Atilla BÜYÜKÇOBAN, Gülümser ÜNKAYA, Tuğba ALTINTAŞ
Exploring the Effect of Business Performance on Small and Micro Enterprises to Establish an Internal Control Committee: A Binary Logistic Regression Model

Dina ÇAKMUR YILDIRTAN, Niyazi BERK
Do Oil Prices Matter for Macroeconomic Balances?

Serpil KILIÇ DEPREN, Seda BAĞDATLI KALKAN
Determination Of Students’ Profiles According To Home Educational Resources And Mathematics Achievement Via Latent Class Analysis

Bilge ERİŞ DERELİ
Determinants Of Education Mismatch In Turkey: Evidence From Household Labor Force Surveys

Çisel EKİZ GÖKMEN
Hane İçi Gelirin Kontrolü Ve Harcamaların Dağılımı Üzerine Bir Araştırma

Ozan Ekin KURT
Functional Income Distribution And Growth In South Korea: A Post Keynesian Econometric Analysis

Suat OKTAR, Haydar AKYAZI, Umut ÜZAR
Kalkınmacı Merkez Bankacılığı: Türkiye İçin Alternatif Olabilir Mi?

Seda ÖZEKİCİOĞLU
Türkiye’de Dış Denetim Mevzuatı ve Kamu Mali Yönetimine Yansımaları

Talat ULUSSEVER, Mehmet Ali SOYTAŞ, Hasan Murat ERTUĞRUL
Modelling Price Dynamics In Turkish Electricity Market: Lessons From Garch Estimates

Gülden ÜLGEN, Leyla Firuze ARDA ÖZALP
Refah Rejimleri Sınıflandırma Çalışmaları: Cinsiyet Boyutları

Beyza Çağatay TEKİN
Düzensiz Göçün Yönetimi Konusunda Varılan Türkiye – AB Mutabakatının Avrupa Birliği’nin Uluslararası Kimliği Üzerindeki Etkileri

 


This page updated by İktisat Fakültesi on 27.04.2022 15:00:26

QUICK MENU