2016 Issue II

All files in pdf format:

Cover

Introduction - Referees - Contents

Arda AKTAŞ, Gökçe UYSAL
The Gender Wage Gap In Turkey

İpek ALDATMAZ, Cansu AYKAÇ, Ülkü DİCLE
The Impact of Benefits and Services on Manager Engagement and Manager Retention In Tourism Industry: Enhanced By The Effect of Management Level

Yalçın ALGANER, Öznur YILMAZ
Daimi İşyeri ile Transfer Fiyatlandırması İlişkisine OECD Model Vergi Anlaşması ve BEPS Bağlamında Bir Bakış

Nadir EROĞLU, Arif Orçun SÖYLEMEZ, Cemil ALIÇ
Türkiye’de Zorunlu Karşılıklar ve Tüketici Kredileri: Ekonometrik Bir Model Denemesi

Adem GÖK, A. Suut DOĞRUEL 
The Role of Governance on Inward Foreign Direct Investment In Developing Countries

Mehmet Çağrı GÖZEN, Selçuk KOÇ, Tezcan ABASIZ
Testing the Validity of Exchange Rate Determination Approaches For Turkey

Mehmet Nuri İNEL, İsmail Hakkı ARMUTLULU
Belirsizlik Ortamında Fuzzy Finansal Oranlarla Karar Verme 

Mehmet Nuri İNEL, Malik Volkan TÜRKER
Ulusal İnovasyon Performansının Ölçümü için Çok Nitelikli Karar Verme Teknikleri ile Bir Model Denemesi

Evren İPEK, Sevda AKAR 
Bütçe Açığı ve Enflasyon Arasındaki İlişki: Türkiye için Ampirik Bir Analiz

Büşra KARATAŞER 
İstanbul’un Kömür İhtiyacı ve Yaşanan Temel Sorunlar (1855-1872)

Esra ÖZTÜRK, Ayşegül KAYAOĞLU
Education and Income Inequality In Turkey: New Evidence From Panel Data Analysis

Erol ÖZVAR, Dorukhan SELÇUK
1660-1661 Yılı Erdel Seferi ve Bütçesi

Özgür ÖZDEMİR 
Kaldıraç Oranı ve Yatırımlar İlişkisinin Borsa İstanbul’da İşlem Gören Firmalar Açısından İncelenmesi 

Uğur Korkut PATA, Süleyman YURTKURAN, Adem KALÇA
Türkiye’de Enerji Tüketimi ve Ekonomik Büyüme: ARDL Sınır Testi Yaklaşımı

Selin SARILI, Z. Dina ÇAKMUR YILDIRTAN 
Comparative Analysis of Key Performance Indicators of Islamic Index

Mustafa Nedim SÜALP, Cemil Faruk DURMAZ
The Relationship Between Knowledge Capital, Spillover Effects and Labor Productivity

İ. Esen YILDIRIM, Özlem ERGÜT
Researches on The Subject of “Violence Against Women”: A Bibliometric Analysis Since 2000

Güneş YILMAZ, Özgür BİYAN
Vergi Hukukunda Bir Belirsizlik: “Benzeri Mali Yükümlülük” Kavramı ve Bu Kavram Açısından Bakanlar Kuruluna Verilen Yetkilerin Değerlendirilmesi


This page updated by İktisat Fakültesi on 27.04.2022 15:00:55

QUICK MENU