1991: Issue I-II

All files in pdf format.

Cover - Intro - Contents

Erol ZEYTİNOĞLU
Türkiye İktisat Kongresinin Siyasi Önemi

Osman Z. ORHAN
Para Arzını Belirleyen Faktörler

Süreyya HİÇ
Türkiye' de Enflasyonun Önlenmesi Sorunu

Suat OKTAR
Dış Yardımlardan Uluslararası Borç Krizine

Osman KÜÇÜKAHMETOĞLU
Endüstri İçi Ticaret ve Gümrük Birliği

R. A. MUSGRAVE (Çev. Dilek YILMAZCAN)
Mali Doktrinin Kısa Bir Tarihçesi

Alkan SOYAK
Uluslararası İşbölümünün Evrimi ve Güney Doğu Asya Ülkelerinin Konumu

Rüstem HACIRÜSTEMOĞLU
Sermaye Piyasasında Finansal Analiz

Aykut TOP
Geliştirilmiş Fayda-Değer Analizi Tekniğinin Bilgi İşlem Destekli Sistemlerin Yatırım Kararlarına Uygulanması

Nejat BOZKURT
Some Statistical Characteristics About It's Sampling Methods Using in Auditing

Gülümser ÜNKAYA
İşletme Sermayesi Yönetimi

Uğur YOZGAT
Anında (Just-in-time) Üretim Kompleksleri

Mehmet ÖZKAN
AET'nda KDV Oranları Birleşiyor

F. Asuman YALÇIN
Tüketicinin Korunması

Serhat KUTLAN
Überlegunden Über die Abgrenzung der Managementlehre von der Deutschsprachigen Betriebswirtschaftslehre Sowie Über Ein Neues Management-Und Führungsverstandnis

Ümit GÖKDENİZ
Avrupa Topluluğunda Muhasebenin Uyumlaştırılmasına İişkin Dördüncü Yönerge İçeriği ve Sistematikleri

Esin CAN
Çokuluslu İşletmelerin Yönetici Kaynakları

Frank E. KUZMITS (Çev. Ersin ÖZBAKIR)
Uzun Süreli Devamsızlıklara Karşı Ne Yapmalı?

Ursula SCHUBERT (Çev. Göksel (ATAMAN) ÖZBAKIR)
İşgören Değerlemesi ve Bu Değerlemede Karşılaşılan Zorluklar

Gülay AKGÜL
Belediyelerin Borçlanması ve İstanbul Büyük Şehir Belediyesi Örneği

Ayşegül BAŞBUĞU
Türk Kadınının Toplumsal ve Yasal Statüsünün Dönüşmesi Sürecindeki Önemli Değişkenlerden Biri Olarak Kadın Örgütleri

Nevin SOYGÜR
Ortaklardan Birinin Ölümü Halinde Kollektif Şirketin Hukuki Durumu

Selahattin DEMİRCİ
Çocuk Hakları Sözleşmesi


This page updated by İktisat Fakültesi on 27.04.2022 15:00:15

QUICK MENU