2017 Issue I

All files in pdf format:

Cover

Introduction - Referees - Contents

Levent ATAÜNAL, Aslı AYBARS 
Is Excess Free Cash Flow Over-Invested? Evidence from Borsa İstanbul

Sanlı ATEŞ
Türkiye İmalat Sanayiinde Ölçek Genişlemesi Ve Verimlilik İlişkileri: Verdoorn Hipotezi Üzerinden Ampirik Bir Bakış

Raif CERGİBOZAN, Ali ARI
Türkiye’deki Banka Krizlerine Yönelik Ekonometrik Bir Yaklaşım: Markov Rejim Değişim Modeli


Özgür ÇATIKKAŞ, Mehmet Deniz YENER
Kat Karşılığı İnşaat Sözleşmesinin Hukuki Boyutu ve Muhasebeleştirilmesi


Serdar ERDOĞAN
Doğrudan Yabancı Yatırımların Makroekonomik Belirleyicileri Üzerine Bir Çalışma: Latin Amerika – Türkiye Karşılaştırması


Emre ERGİN, İlkay Ejder ERTURAN
Shareholder Activism: Telecommunication Industry In Turkey


Enes FİLİZ, Ersoy ÖZ
Classification Of BIST-100 Index’ Changes Via Machine Learning Methods

Özgür GÜNAY, Ferdi SÖNMEZ
İnternet Bankacılığında Yatırım Ürünlerinin Kişisel Yatırımları Artırmaya Etkisi Ve Türkiye’de İnternet Bankacılığı Üzerine Bir İnceleme

Emre HORASAN, Emrah KELEŞ
Kazandıran Sadece Futbol Mu? Futbolcu Tanınırlığı İle Futbolcu Piyasa Değerleri Arasındaki İlişki: Türkiye Futbol Süper Liginin Yatay Kesitsel Analizi


Müge İŞERİ, Murat KAÇMAZER
2011-2015 Yılları Arasında Bist 30 Endeksi ve BİST 30 Endeks Vadeli İşlem Sözleşmeleri Arasındaki Volatilite İlişkisinin İrdelenmesi


İsmail KABAN
Kullanımı Yaygın Olan Teminat Türleri Çerçevesinde Bankalarda Nakdi Krediler İçin Ayrılacak Özel Karşılıkların Muhasebeleştirilmesi

M. Altan MASUN
Firma Değerlemesi Yaklaşımları ve Otelcilik İşletmesi Örneği

Deniz ŞİŞMAN
Küreselleşme, Kriz ve Savunma Sanayi

Ömer Faruk TAN
Ramadan Effect: Evidence from Borsa Istanbul

Selim TÜZÜNTÜRK
Understanding Consumer Behaviors Of Y Generation Smart Phone Users By Using Correspondence Analysis: The Case Of Bursa

Umut ÜZAR
Post Keynesyen İktisat, Ana Akım İktisada Alternatif Olabilir mi? 2008 Krizi Bağlamında Bir Değerlendirme

Özlem YORULMAZ, Selay GİRAY YAKUT
Türkiye’de Suç Oranını Etkileyen Sosyoekonomik Faktörlerin İncelenmesi: Path Analizine Dayanıklı Yaklaşım

Serhat YÜKSEL, Suat OKTAR
Okun Yasasının Farklı Gelişme Düzeyindeki Ülkelere İlişkin Ekonometrik Analizi


This page updated by İktisat Fakültesi on 18.08.2017 21:50:02

QUICK MENU