2014: Issue I

All files in pdf format:

Introduction- Referees - Contents

A. Mete Çilingirtürk - Muzaffer Uyar - Aydan Aktaş - Fahriye Arıcı - Merve Yalçınay
KURUMSAL AMAÇLI PSİKOSOSYAL RİSK YÖNETİMİ ÖLÇEĞİ

Ali Şen - Mehmet Şentürk - Gökçen Özkan - Engin Ducan
EXTERNAL DETERMINANTS OF ECONOMIC GROWTH IN DEVELOPING COUNTRIES: PANEL DATA ANALYSIS

Mehmet Şişman - Erdem Bağcı
TÜRKİYE TEKSTİL VE HAZIR GİYİM SEKTÖRÜNDE İTHALAT BAĞIMLILIĞI

Nejla Adanur Aklan - Hülya Kanalıcı Akay - Mehmet Çınar
IS THERE A RISK TAKING CHANNEL OF MONETARY POLICY IN TURKEY?

Ruziye Cop - İlknur Akpınar
ÖĞRENCİLERİN ŞEHİRLERİN MARKALAŞMASINA YÖNELİK ALGILARI

Ünal Arslan
ULUSLARARASI TİCARET VE KÜLTÜREL YAKINLIK: ASYA ÖRNEĞİ

Aslı Şen-Taşbaşı
KÜÇÜK AÇIK EKONOMİLERDE DÖVİZ KURU İLE FAİZ ORANI ARASINDAKİ OYNAKLIK DEĞİŞ-TOKUŞUNUN KESTİRİMİ: HONG KONG ÖRNEĞİ

Kader Oskaybaş - Tolga Dursun - Dursun Yener
ONLINE ALIŞVERİŞTE TÜKETİCİLERİN TERCİHLERİNİ ETKİLEYEN UNSURLARIN BELİRLENMESİ

Mehmet Mercan - Oktay Kızılkaya
TÜRKİYE’DE SANAYİ SEKTÖRÜ EKOMİK BÜYÜME VE VERİMLİLİK İLİŞKİSİNİN KALDOR YASALARI ÇERÇEVESİNDE SINANMASI: EKONOMETRİK BİR ANALİZ

Meral Demirel
TEK PARTİDEN ÇOK PARTİYE GEÇİŞ SIRASINDA BİR GAZETE: YENİ DÜNYA

Oylum Korkut Altuna - F. Müge Arslan
POPÜLER TÜRK DİZİLERİNDEKİ BAŞROL ERKEK OYUNCULARIN MARKA DENKLİĞİ BOYUTLARININ KARŞILAŞTIRILMASI VE TÜKETİCİNİN SATIN ALMA NİYETİNE ETKİLERİ: ÜNİVERSİTE ÖĞRENCİLERİ ÜZERİNE BİR ARAŞTIRMA

Yasemin Özerkek
TÜRKİYE’DE ÜCRETLİ İSTİHDAM VE BÜYÜME (1988-2013)

Yusuf Temür - Ahmet Çetin - Nadir Eroğlu - İlhan Eroğlu
MAASTRICHT KRİTERLERİ ÇERÇEVESİNDE TÜRKİYE’NİN KAMU BORÇ YÜKÜ ÜZERİNE AMPİRİK BİR ÇALIŞMA

Zehra Abdioğlu
ÜCRET-FİYAT SPİRALİ DİNAMİKLERİNİN ASİMETRİK ETKİSİ: TÜRKİYE ÖRNEĞİ

Ayfer Ustabaş
MİKRO VE MAKRO ETKİLERİ YÖNÜNDEN ELEKTRİKLİ OTOMOBİLLER (TÜRKİYE EKONOMİSİ ÖRNEĞİ)

Mustafa Karadeniz - Mustafa Balcı
LOJİSTİK FAALİYETLERDE ALGILANAN HİZMET KALİTESİNİN MARKA SADAKATİNE ETKİSİ

Nihan Yıldırım - Hilal Elbaş
LİDERLİK ÖZELLİKLERİ VE HEDEF BELİRLEME YETKİNLİĞİ İLİŞKİSİNE BİR BAKIŞ: TELEKOMUNİKASYON SEKTÖRÜNDEN BİR UYGULAMA

Onur Çetin - Necdet Özçakar
KAMU SEKTÖRÜNDE TOPLAM KALİTE YÖNETİMİ: BİR KAMU KURUMUNDA AMPİRİK BİR ARAŞTIRMA

Sinem Kutlu - İpek M. Yurttagüler
TÜRKİYE’DE REEL DÖVİZ KURLARININ UZUN HAFIZA ÖZELLİKLERİ: KESİRLİ BÜTÜNLEŞME ANALİZİ

Burcu Düzgün Öncel - Mahmut Tekçe
MODELLING TRADE FLOWS BETWEEN TURKEY AND FORMER SOVIET UNION COUNTRIES: A GRAVITY ANALYSIS

Halil İbrahim Gündüz
ÇEVRE KİRLİLİĞİ İLE GELİR ARASINDAKİ İLİŞKİNİN İNCELENMESİ: PANEL EŞBÜTÜNLEŞME ANALİZİ VE HATA DÜZELTME MODELİ

Yunus Bölükbaşı
ENTELEKTÜEL SERMAYENİN İŞLETME BAZINDA ÖLÇÜLMESİNDE KULLANILAN YÖNTEMLER VE SİGORTA SEKTÖRÜNDE BİR ARAŞTIRMA


This page updated by İktisat Fakültesi on 11.03.2015 20:07:22

QUICK MENU