2015 Issue: I

All files in pdf format:

Cover

Introduction-Referees-Contents

Şahin Akkaya
Küresel İşbirliği Sorunu ve Küresel Karbon Vergisi

Sinan Alçın, Billur Güner
Orta Gelir Tuzağı: Türkiye Üzerine Bir Değerlendirme

Ali Ender Altunoğlu, Hakan Atay, Bahriye Terlemez
İnsan Kaynakları Bakış Açısından Yetenek Yönetimi: Bankacılık Sektörü Uygulama Örneği

Erkan Aydın
Kurumlar Vergisi Bakımından Yabancı Ulaştırma Kurumlarında Vergilendirme Sorunları

Seda Bağdatlı Kalkan, Özlem Deniz Başar, Ünal H. Özden
Üniversite Tercihlerinde URAP Sıralamasında Kullanılan Değişkenlerinin Etkilerinin Genelleştirilmiş Tahmin Denklemleri İle İncelenmesi

Cengiz Bahçekapılı
Türkiye Ekonomisinde 2011 Sonrası Sınırlı Büyümenin Nedenleri Üzerine Bir Analiz

Burhan Can Karahasan
Regional Inequalities in Turkey: Post 2001 Era

M. Akif Öncü, Murat Bayat, Önder Kethüda, Emre Zengin
Yenilik ve Müşteri Performansının Finansal Performans Üzerindeki Etkisi: Orta Ölçekli Sanayi İşletmelerinde Bir Araştırma

Nesrin Sungur Çakmak
Güney Kore Toprak Reformunun Ekonomi Politiği

Güner Tuncer
Türk Sinemasından Mali Sosyolojiye Yansımalar

Sema Ulutürk Akman, Hakan Bektaş
Üniversite Öğrencilerinin Girişimci Özelliklerinin İncelenmesi

Fatma Urfalıoğlu, Kevser Tüter
Analitik Hiyerarşi Yöntemi ile Müşteri Memnuniyeti Açısından Uygun Granitin Seçimi Üzerine Bir Uygulama

Muammer Yaylalı, Önder Dilek, Ali Kemal Çelik
Türkiye Hava Ulaşımında Tüketici Tercihinin Çok Durumlu Logit Modeli Analizi


This page updated by İktisat Fakültesi on 30.09.2015 13:02:09

QUICK MENU