2013: Issue II

All files in pdf format:

Referees - Contents

Prof. Suat Oktar - Prof. Nadir Eroğlu - Assoc. Prof. İlhan Eroğlu
2008 Global Finans Krizi, Parasal Aktarım Kanalları ve Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası'nın (TCMB) Deneysel Politika Çabaları

Assist. Prof. K. Kıvanç Karaman
Hukuk, Siyaset ve Uzun Dönemli İktisadi Gelişme

Lecturer (PhD.). Dilek Tandoğan - Prof. Hasan Özyurt
Bankacılık Sektörünün Ekonomik Büyüme ve Sürdürülebilir Ekonomik Kalkınma Üzerine Etkisi: Türkiye Ekonomisi Üzerine Nedensellik Testleri (1981-2009)

Assist. Prof. Necla Tunay - Assoc. Prof. K. Batu Tunay
Finansal Krizler ve Sigortacılık: Deneysel Bulguların Işığında Türk Sigorta Sektörüne Dair Değerlendirmeler

Res. Assist. Ayşe Arı - Assist. Prof. Fatma Zeren - Assoc. Prof. Burcu Özcan
Doğu Asya ve Pasifik Ülkelerinde İşsizlik Histerisi: Panel Veri Yaklaşımı

Assist. Prof. Yaşar Serhat Yaşgül
Yeni Kalkınmacı Devlet Modeli Bağlamında Ulusal İlaç Politikası: Brezilya Deneyimi

Assist. Prof. Aylin Soydan
Finansallaşma Çağında Ekonomik Gelişme: Gelişme Politikalarının Sonu mu?

Assist. Prof. Ayşe Cebeci
2000'li Yıllarda Türkiye'deki Kamu Yönetimi Değişimini Çözümlemek

Res. Assist. Filiz Eretaş - Res. Assist. Hayriye Başçı Nur
Dış Borç ve Ekonomik Büyüme İlişkisi: "Yükselen Piyasa Ekonomileri" Örneği

Assist. Prof. Tolga Dursun - Assist. Prof. Kader Oskaybaş - Res. Assist. Cansu Gökmen
Mağaza Atmosferinin İçgüdüsel Satın Almaya Etkisi ve Hazır Giyim Sektöründe Bir Araştırma

Özgür Demirtaş (PhD.)
Stratejik İnsan Kaynakları Yönetimi ve Örgütsel İnovasyon

Assoc. Prof. Mustafa Çelen
Belçika'da Yerel Yönetimler

Assist. Prof. Fatma Urfalıoğlu - Tolga Genç (PhD.)
Çok Kriterli Karar Verme Teknikleri ile Türkiye'nin Ekonomik Performansının Avrupa Birliği Üye Ülkeleri ile Karşılaştırması


This page updated by İktisat Fakültesi on 17.04.2014 11:33:04

QUICK MENU