2018 Issue II

All files in pdf format

Cover

Introduction - Contents

T. Sabri ERDİL, Sibel AYDOĞAN, Bahadır AYAR, Özge GÜVENDİK, Seren DİLER, Kemal GUSİNAC
İnovasyon Performansının Rekabet Gücü, Firma Performansı ve İhracat Performansı Üzerindeki Etkisi: Birleşme ve Satın Alma İşlemleri Üzerine Bir Araştırma 

Mehmet ERSOY, Aybüke SÜNER
Türkiye’de Katılım Bankacılığı ve Katılım Bankacılığında Kamu Girişimi

Arhan S. ERTAN, Ömer ERSAN 
Finansal Başarısızlığı Belirleyen Etkenler: Türkiye İmalat Sektörü Örneği

Adem GÖK 
The Role of First-Best Governance Institutions on Growth in Least Developed Countries

Bülent GÜLOĞLU, Pınar KAYA
Latin Amerika ve ABD Hisse Senedi Piyasaları Arasında Risk Yayılımı: Momentlerde Nedensellik Testlerinden Yeni Bulgular

Togan KARATAŞ 
Bir Finansallaşma Göstergesi Olarak Türkiye Ekonomisinde Borçların Dönüşümü: 2002-2017

Hüseyin SELİMLER, Süleyman KALE 
Banka ve Finansal Kurumların Krediler ve Sorunlu Krediler Açısından Karşılaştırılması

Fatma DİDİN SÖNMEZ, Yasemin ÖZERKEK
Türkiye’de Bölgesel Genç İşsizliğin Belirleyicileri

Banu SULTANOĞLU, Yıldız ÖZERHAN
Muhasebe Teorisi ve Yeni Kavramsal Çerçeveye Göre Varlık, Borç ve Özkaynak Kavramlarının Tanımı ve Sunumu: Ülkelerarası Karşılaştırma

Gülay AKGÜL YILMAZ, Müge YETKİN ATAER, Gözde NALBANT EFE
Sağlıkta Dönüşüm Programı Sonrası Sağlık Hizmeti Memnuniyeti: İstanbul Örneği

Güneş YILMAZ
"Vergi, Resim, Harç” Kavramlarının Tarihsel Devinimi: Kavram Kargaşası Bağlamında “Resmin” Günümüzdeki Varlık Sorunu


This page updated by İktisat Fakültesi on 27.04.2022 14:59:49

QUICK MENU