2019 Issue II

Introduction - Contents

Pınar Akarçay
İsveç'te 2015 Mülteci Krizi ve Mülteci Politikalarında İyimserliğin Sonu

Öyküm Esra Aşkın
Analysis of Changes in Istanbul City Index Values with Hidden Markov Model

Emrah Bilgiç, Özgür Çakır
Sosyoekonomik Yaklaşımla Zincir Perakende Mağazalarının Segmentasyonu 

Nuran Cömert, Merve Kaymaz
Araç Sigortası Hileciliğinde Veri Madenciliğinin Kullanımı

Pınar Deniz, Erhan Aslanoğlu
Asymmetry in Inflation Targeting

Mustafa Gerçeker, İbrahim Özmen, Mehmet Mucuk
Ar-ge Harcamaları ve İşsizlik Arasındaki Nedenselliğin Ampirik Analizi: G7 Ülkeleri Örneği

Gökhan Güllü
Yeni Teknolojiler, Değişen Endüstri İlişkileri ve İşçi Sendikalarında Dönüşüm

Şefik Memiş
Sultan II. Abdülhamid Döneminde Yerli Üretimi Teşvik Politikası Olarak İmtiyazlar

Ayça Akarçay, Sezgin Polat
Occupational Injuries and Wage Differentials in Turkey

İlyas Sözen, M. Batuhan Tufaner
The Relationship Between R&D Expenditures and Innovative Development: A Panel Data Analysis for Selected OECD Countries

Rıfat Barış Tekin
A Note on Causality Relations Among Economic Growth, Development Assistance and Trade Openness in Low Income Countries

Özge Turhan, Mahmut Paksoy
Duygusal Emeğin Örgütsel Vatandaşlık Üzerindeki Etkisinde Örgütsel Yaşamda Yalnızlığın Düzenleyici Rolü

Selay Giray Yakut, N. Ece Bacaksız
Teknoloji Yoğunluğuna Göre Finansal Başarısızlık Tahmin Modelleri Değişir Mi? İmalat Sanayi Sektörü Üzerine Bir Uygulama

Oya Zincir, Ayşegül Özbebek Tunç
"Kendi Yolumu Kendim Çizdim": ABD'nin İlk Afrika Kökenli Kadın Milyoneri Madam CJ Walker'ın Girişimci Kariyerinin İncelenmesi

 


This page updated by İktisat Fakültesi on 09.01.2020 15:04:29

QUICK MENU