1988: Issue I-II

All files in pdf format.

Cover-Intro-Contents

James M. BUCHANAN (Çev: Vural F. SAVAŞ)
İktisat Politikası Anayasası 

Tamer İŞGÜDEN - Nesrin ERTEL
Temel Göstergelerle Dünya Ülkeleri Ve Türkiye 

Maurice PESTON (Çev: Nazım ENGiN)
Para, Maliye Ve Gelirler Polıtikalarının Birleştirilmesi 

Rona TURANLI
Düopol Pıyasasında Cournot Çözümü Üstüne Bir Örnek 

Mehmet YAZICI
Muhasebeci Gözüyle, Arttıkça Artan Enflasyon 

Paul DAVIDSON (Çev: Nazım EKREN)
Para ve Gerçek Dünya 

Deniz GÖKÇE
Gecikmeli Yüzde Yüz Endeksleme Reel Ortalama Geliri Düşürür 

Ahmet TABAKOĞLU
Labour and Capital Concepts in Islamic Economics 

Nurdan ASLAN
Turizmin Ekonomideki Yeri ve Türkıye'de Turizm 

Theaodor ADORNO - Helmut BECKER (Çev: Ümran ERSOYLU)
Otonomi ya da Bağımsız Düşünce İçin Eğitim 

Mohsin S. KHAN-. Nadeen UI HAQUE (Çev: Suat OKTAR)
Gelişmekte Olan Ülkelerden Sermaye Kaçışı 

Allan H. MEL TZER (Çev: Suat OKTAR)
Uluslararası Borç Sorunu 

Tiğinçe ÖZKIPER OKTAR
Uluslararası Ekonomik Kuruluşlarda Çevre Kirliliği Sorunu Çalışmaları 

T.M. RYBCZYNSKI (Çev: Müfit AKYÜZ)
Uluslararası Para Sisteminin Reformuna Yönelik Yaklaşımlar 

Tülay ŞİMŞEK
Kişilik Testleri Ve Kullanım Alanları; Konuya İlişkin Teknik Ve Etik Sorunlar 

Ekrem YAVUZ
Çiftyanlı Muhasebe Ve Kapitalizm: Sermayenin Dolanımı Açısından Sombart'gil Bir Yaklaşım 

Hamdi İSLAMOĞLU
Türkiye'de Süpermarketlerin Gelişmesini Engelleyen Çevre Faktörlerine Bir Bakış 

Suat YAVUZ
1923 -1938 Döneminin Türkiye'nin Ekonomik Koşullarının Yabancı Sermaye Yatırımları Açısından Değerlendirilmesi 

Hurşit GÜNEŞ
Avrupa Para Sistemine Gelen Bir Bakış Ve Türkıye'nin Durumu 

Senih AŞAN
Amaçlara Göre Yönetim (Agy) Gereksinimlerini Karşılayacak Bir Finansman Sisteminin Geliştirilmesi Esasları

Tunç EREM
The Future Of World Trade And International Marketing in The 1990's : New Export Strategies, Problems, And Potential Markets

Tunç EREM 
Legal Enuironment of Distributional Channels in Turkey 

Tunç EREM -Haydar AKSOY
Administered Vertical Marketing System in A Developing Economy: An Empirical Study in Turkey 

Güngör ONAL
Time Management 

Ahmet SERPİL 
Teoriden Uygulamaya İşletmecilik Eğitiminde Disiplinlerarası Yaklaşım 

Osman TELİMEN
A Critical Approach To Training and Development 

Şadi Can-SARUHAN
Les Activites De La Direction Du Personnel Dans L'entreprise Et Le Role Du Directeur De Personnel 

Şadi Can SARUHAN
La Direction Du Personnel: Son Evolution, Sa Place Et Son Role Dans L'entreprise 

Nükhet YETİŞ - Hasan APAYDIN
Esnek İmalat Sistemleri İle İlgili Bir Kaynak Taraması

Aykut TOP
Nutzwertanalyse in Beurtekung Qualıtatıuer Investitıonsrechnung (Verkehrsmıttel-Al Ternativen Für Aeine Tourıstısche Reise) 

Seval YAKIŞAN
Tüketicinin Korunması Üzerine Bir Araştırma

Seval YAKIŞAN
Reklam Etkinliği Üzerine Bir Araştırma 

Osman GÜRBÜZ
Kurumsal Yönüyle Küçük Ve Orta Büyüklükteki İşletmelerin Finansal Yapısı

Ayşen BAKİOGLU
Bir Yönetici Eğitim Yöntemi: Yöneticiye Yardım

Besim AKIN
AET'de Tarımsal Gelirin Dağılımındaki Farklılaşmaların Analizi

Selahattin GÜRIŞ
Spearman Sıra Korelasyonu Kat Sayısında Tekrarlanan Değerler Ve Bir Uygulama

Münevver TURANLI
Regresyonda Temel Varsayımlardan Sapmaların Sonuçlarına Genel Bir Bakış

Erol YARIZ - Bahattin RÜZGAR
Gamma Dağılımında Parametrelere Göre Sayısal Değerlerin Bulunması

Erol YARIZ
Bernoulli Teoreminin İspatına Bir Yaklaşım

Işıl AKGÜL
Türkiye'de İnşaat Sektörü Ve Sorunları

İbrahim DOĞAN
Normal Dağılım Fonksiyonunun Taylor Serisine Açılması ve Bu Seri Yardımıyla Normal Dağılımın İhtimal Değerlerının Hesaplanması ve Grafiklerinin Çizimi

İbrahim DOGAN
Kısmi Türevler Yardımıyla Sanayi Alanındakı Reklamların Etkisinin Ölçümü 

Necdet TEKİN
Bilgisayar ve Bilgisayar Ögrenimıne Uluslararası Bir Bakış

Orhan SEZGiN
Karma Ekonomide Planlama

Jale CİVELEK 
Avrupa'da İnsan Haklarının Korunması Meselesi

Ferhunde ÖZBAY - Sema KÖKSAL
İstanbul Metropoliten Kenti ve Marmara Bölgesinin Kentsel Gelişim Görüntüsü

Tuğrul TANYOL
Yaratıcılık ve Toplum

Tuğrul TANYOL
Kültür : İşlevden Yapıya

Roy C. MACRIDİS (Çev: Ümran AKYÜZ) .
Gruplar ve Grup Teorisi

Gencer ÖZCAN
The Clergy & The State in Iran: Alliance Or Opposition?

Ali GÜZEL
İşyerinin Devri Ve Bireysel İş İlişkisine Etkisi

Ali GÜZEL - Ali Rıza OKUR
Accidents Du Travail Et Maladies Professionnelles- Prestations Et Readaptation

Müjdat ŞAKAR
Çok Taraflı Uluslararası Sosyal Güvenlik Belgelerinde Emekliliğin Korunması 

Vural AKARÇAY
Muhasebe Biliminin Gelişmesinde Önemli Olaylar

Oktay GÜVEMLİ
Amortisman İle İlgili Danıştay Kararları

Ayşe AKYEL
Are Pattern Drılls Us Eless in Language Teaching?

Ayşe METİN
Marmara Üniversitesi İktisadi Ve İdari Bilimler Fakültesi Dergisinde 1982 - 1987 Yılları Arasında Yayınlanan Makalelerin Dizini 

Mustafa İME
Bankalarda Yönetim ve Yönetim Stratejileri


This page updated by İktisat Fakültesi on 23.11.2018 01:45:46

QUICK MENU