2013 Yılı Sayı II

Tüm dosyalar pdf formatındadır:

Giriş - Hakemler - İçindekiler

Prof. Dr. Suat Oktar - Prof. Dr. Nadir Eroğlu - Doç. Dr. İlhan Eroğlu
2008 Global Finans Krizi, Parasal Aktarım Kanalları ve Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası'nın (TCMB) Deneysel Politika Çabaları

Yrd. Doç. Dr. K. Kıvanç Karaman
Hukuk, Siyaset ve Uzun Dönemli İktisadi Gelişme

Öğr. Gör. Dr. Dilek Tandoğan - Prof. Dr. Hasan Özyurt
Bankacılık Sektörünün Ekonomik Büyüme ve Sürdürülebilir Ekonomik Kalkınma Üzerine Etkisi: Türkiye Ekonomisi Üzerine Nedensellik Testleri (1981-2009)

Yrd. Doç. Dr. Necla Tunay - Doç. Dr. K. Batu Tunay
Finansal Krizler ve Sigortacılık: Deneysel Bulguların Işığında Türk Sigorta Sektörüne Dair Değerlendirmeler

Arş. Gör. Ayşe Arı - Yrd. Doç. Dr. Fatma Zeren - Doç. Dr. Burcu Özcan
Doğu Asya ve Pasifik Ülkelerinde İşsizlik Histerisi: Panel Veri Yaklaşımı

Yrd. Doç. Dr. Yaşar Serhat Yaşgül
Yeni Kalkınmacı Devlet Modeli Bağlamında Ulusal İlaç Politikası: Brezilya Deneyimi

Yrd. Doç. Dr. Aylin Soydan
Finansallaşma Çağında Ekonomik Gelişme: Gelişme Politikalarının Sonu mu?

Yrd. Doç. Dr. Ayşe Cebeci
2000'li Yıllarda Türkiye'deki Kamu Yönetimi Değişimini Çözümlemek

Arş. Gör. Filiz Eretaş - Arş. Gör. Hayriye Başçı Nur
Dış Borç ve Ekonomik Büyüme İlişkisi: "Yükselen Piyasa Ekonomileri" Örneği

Yrd. Doç. Dr. Tolga Dursun - Yrd. Doç. Dr. Kader Oskaybaş - Arş. Gör. Cansu Gökmen
Mağaza Atmosferinin İçgüdüsel Satın Almaya Etkisi ve Hazır Giyim Sektöründe Bir Araştırma

Dr. Özgür Demirtaş
Stratejik İnsan Kaynakları Yönetimi ve Örgütsel İnovasyon

Doç. Dr. Mustafa Çelen
Belçika'da Yerel Yönetimler

Yrd. Doç. Dr. Fatma Urfalıoğlu - Dr. Tolga Genç
Çok Kriterli Karar Verme Teknikleri ile Türkiye'nin Ekonomik Performansının Avrupa Birliği Üye Ülkeleri ile Karşılaştırması


Bu sayfa İktisat Fakültesi tarafından en son 17.04.2014 11:33:04 tarihinde güncellenmiştir.

HIZLI ERİŞİM