2007 Yılı Sayı I

İçindekiler (Tüm dosyalar pdf formatındadır)

Ord. Prof. Dr. Nihat Sayar'ın Özgeçmişi

Prof. Dr. Ömer Faruk Batırel
Sunuş: Nihat Sayar Hocam

Prof. Dr. Muammer YAYLALI- Doç. Dr. Erkan OKTAY- 
Doç. Dr. Yusuf AKAN- Arş. Gör. Selahattin KAYNAK
Türkiye ve Avrupa Birliğine Üye Ülkelerin Bilgi Ekonomisi Performanslarının Veri Zarflama Analizi Metoduyla Karşılaştırılması

Doç. Dr. Gülsüm AKALIN- Yrd. Doç. Dr. Ayhan UÇAK
IMF Politikaları Üzerine Bir Kritik

Doç. Dr. Gülsüm AKALIN- Arş. Gör. Erkan TOKUCU
Kurala Dayalı-Takdire Dayalı Para Politikaları: Taylor Kuralı ve Türkiye'de Enflasyon Hedeflemesi Uygulaması

Doç. Dr. Mehmet ŞİŞMAN
Kuzey Güney İlişkileri ve Güneydeki Kalkınma Dinamiği Sınırları: "Merdiven İtilmiş mi?"

Yrd. Doç. Dr. Burak ATAMTÜRK
Büyüme Teorileri ve IMF Politikaları

Yrd. Doç. Dr. Kamil USLU- Füsun ÇELEBİ- Kezban TALAK EYÜBOĞLU
Ortadoğu Ülkelerinin Enerji Kaynakları ve Bu Kaynaklardan Elde Edilen Gelirin Kamu Harcamaları İçindeki Yapısı

Arş. Gör. Dr. Nuray TERZİ- Arş. Gör. Dr. Ercan SARIDOĞAN
An Econometric Analysis of the Current Account Deficit in Turkish Economy

Yrd. Doç. Dr. A. Kerim GÖK
Vergi Direncinin Gelişimi

Doç. Dr. Mehtap ÖZDEĞER
Vize Kazası Vakıfları - XVI. Yüzyıl Arşiv Kaynaklarına Göre

Dr. Yaşar KABATAŞ
İpotekli Konut Finasman (Mortgage) Sistemindeki Riskler ve Mortgage Sigortası

Doç. Dr. Ömer ÖNALAN
Finansal Zaman Serileri İçin Ortalamaya Dönme Sıçrama Difüzyon Modeli

Yrd. Doç. Dr. Emel CAN
Marka ve Marka Yapılandırma

Yrd. Doç. Dr. Dicle CENGİZ
Hipotez Testlerinde Anlam Düzeyinin Belirlenmesinde Alternatif Yaklaşım: Beta Olasılığının Rolü

Dr. Ela Sibel BAYRAK
Enformasyon Sistemi Modelleme Çerçevesinde Tekrar Kullanılabilir Modeller Geliştirme

Arş. Gör. Burcu KIRAN
Türkiye'de Reel Döviz Kuru ile Kısa ve Uzun Vadeli Sermaye Hareketleri İlişkisi

Yrd. Doç. Dr. M. Nedim BAYUK- Yrd. Doç. Dr. Ferit KÜÇÜK
Müşteri Tatmini ve Müşteri Sadakati İlişkisi

Arş. Gör. Metin ATMACA- Serkan TERZİ
Stratejik Maliyet Yönetimi Açısından Tam Zamanında Üretim Felsefesi ile 
Kısıtlar Teorisinin Karşılaştırmalı Olarak İncelenmesi

Dr. Nihat GÜLTEKİN- Yrd. Doç. Dr. Abdullah ÇELİK
Belediyelerde Halkla İlişkiler ve Şanlıurfa Belediyesi


Bu sayfa İktisat Fakültesi tarafından en son 12.07.2013 00:51:29 tarihinde güncellenmiştir.

HIZLI ERİŞİM