Teknik Özellikler ve Yazım Kuralları

 JOURNAL OF RESEARCH IN ECONOMICS (JORE)

İKTİSAT ARAŞTIRMALARI DERGİSİ

TEKNİK ÖZELLİKLER

 

Sayfa Yapısı
Kenar Boşlukları: Alt, Üst, Sağ, Sol: 2 cm

Cilt payı: Cilt payı: 0,5 cm Cilt payı yeri: Sol

Kağıt Boyutu: Özel boyut; Genişlik: 16 cm Yükseklik: 24 cm

Düzen: Tek ve çift sayfalarda farklı Üstbilgi: 1,2 cm Altbilgi: 1,2 cm


Yazı Karakteri
Ana Başlık: Tamamı BÜYÜK harf. Times New Roman, 12 punto, Kalın(Bold), ortalanmış. Paragraf aralıkları; Önce: 6 nk, Sonra: 6 nk. Satır aralığı; 1,5 satır Girinti; yok.

Diğer Başlıklar: Sadece ilk harfi BÜYÜK karakter. Times New Roman, 11 punto, Kalın(Bold), sola dayalı ve numaralandırılmış. Paragraf aralıkları; Önce: 3 nk, Sonra: 3 nk. Satır aralığı; 1,5 satır Girinti; Özel; İlk satır; 1,25 cm.

Yazar Bilgisi: Soyadı BÜYÜK harf. Times New Roman, 11 punto, Kalın(Bold), sağa dayalı. Paragraf aralıkları; Önce: 0 nk, Sonra: 0 nk. Satır aralığı; Tek Girinti; yok.

Özet metni: Türkçe ve İngilizce (Abstract başlığı ile) Times New Roman, 10 punto, İtalik, İki yana yaslanmış. Paragraf aralıkları; Önce: 0 nk, Sonra: 6 nk. Satır aralığı; Tek Girinti; Özel; İlk satır; 1,25 cm.

Anahtar kelimeler: Türkçe özet metninin altına Türkçe “Anahtar Kelimeler” başlığı (sadece başlık bold) ile İngilizce özet metninin altına İngilizce “Keywords” başlığı (sadece başlık bold) ile. Times New Roman, 10 punto, İtalik, İki yana yaslanmış. Paragraf aralıkları; Önce: 0 nk, Sonra: 6 nk. Satır aralığı; Tek Girinti; Özel; İlk satır; 1,25 cm.

JEL Sınıflaması: Anahtar kelimelerin altına “JEL Sınıflaması” başlığı ile, İngilizce anahtar kelimelerin altına “JEL Classification” başlığı ile. Times New Roman, 10 punto, İtalik. Paragraf aralıkları; Önce: 0 nk, Sonra: 6 nk. Satır aralığı; Tek Girinti; Özel; İlk satır; 1,25 cm.

Asıl metin: Times New Roman, 10 punto, İki yana yaslanmış. Paragraf aralıkları; Önce: 0 nk, Sonra: 6 nk. Satır aralığı; Tek Girinti; Özel; İlk satır; 1,25 cm.

Dipnot: Times New Roman, 9 punto, İki yana yaslanmış. Paragraf aralıkları; Önce: 0 nk, Sonra: 3 nk. Satır aralığı; Tek Girinti; yok.

Kaynakça: Times New Roman, 10 punto, İki yana yaslanmış. Paragraf aralıkları; Önce: 0 nk, Sonra: 6 nk. Satır aralığı; Tek Girinti; Özel; Asılı; 1,25 cm.

 

YAZIM KURALLARI

Teslim ve Gönderim
Makale dergi yazışma adresine e-posta ile gönderilmelidir.

Makale: Genel Özellikler
Makale başlığı sayfa ortalanarak yazılacaktır.

Yazar adı, yazara ait kişisel bilgilere yer verilmeksizin makalenin başlığı altına sağa yaslatılarak yazılacaktır.

Yazara ait kişisel bilgiler ve yazarın elektronik posta adresi, ilk sayfada sayfa altı dipnot olarak verilecektir.

Makale başlığı ve yazar adından sonra makalenin amacını, kullanılan yöntemleri ve çalışmada yer alan hususları kısaca belirten 50 ilâ 300 kelime arası Türkçe ve İngilizce özet metni yer alacaktır. Özet metninin hemen altında makaleye ilişkin anahtar kelimeler yer alacaktır. Ardından makalenin konusunun dâhil olduğu üç karakterli “JEL Sınıflaması” yer alacaktır. Bir makale birden çok JEL sınıfına ilişkin olabilir. Çalışmalarda en az 3 JEL sınıflaması bulunmalıdır.

Makalede Giriş bölümü yer alacak ve bu bölümde çalışmanın yapılmasındaki önem ve konu hakkındaki literatür çalışmalarının genel bir değerlendirmesi yapılacaktır.

Dergimize gönderilen makalelerin 25 sayfayı aşmayacak şekilde tasarlanması beklenmektedir.

Makalenin Bölümleri
Makalenin bölümlerinin çalışma içeriği dikkate alınarak konu başlıklarına göre bölüm ve alt-başlıklara ayrılarak ondalık sisteme göre düzenlenmesi gerekmektedir.

Dipnot ve Kaynak Gösterme
Dipnotlar sayfa altında yer alacaktır. Kaynak göstermede APA referans sistemi kullanılmalıdır.

Tablo, Grafik ve Şekiller
Tablo, grafik ve şekiller her bölümde ve eklerde ayrı ayrı numaralandırılır. Tablo, grafik ve şekil adları numarasının hemen yanına yazılır. Adların yazıldığı satır ile alttaki gösterim arasında yarım satır boşluk bırakılır. Adın bir satırdan uzun olması halinde tek satır arasında boşluk olmayacaktır. Tablo, grafik ve şekillerin alt sınırından sonra boşluk bırakılmadan kaynak gösterim yazısı verilir. Kaynak gösterimi tablo, grafik veya şekil altında "Kaynak: ......." gösterimi ile yapılır. Genel olarak ince çizgi kullanılması uygundur (3/4 pt). Tabloların ilk satır ve sütunları ile grafiklerin eksenlerinde yer alan değişkenlerin adları koyu yazılmalıdır. Bütün tablo, grafik ve şekiller, metinde ilk sözü edilen yere mümkün olduğunca yakın olmalıdır.

 

Dergimize gönderilen makaleler Publication Manual of the American Psychological Association, Sixth Edition (APA elkitabı) elkitabında tarif edilen kuralları takip etmelidir. (Ayrıca bakınız)

Teknik Özellikler ve Yazım Kuralları için tıklayınız.


Bu sayfa İktisat Fakültesi tarafından en son 16.10.2019 15:55:53 tarihinde güncellenmiştir.

HIZLI ERİŞİM