2014 Yılı Sayı II

Tüm dosyalar pdf formatındadır:

Giriş - Hakemler - İçindekiler

Şahin Akkaya
Karbon Vergisinde Sınırdaki Vergi Düzenlemelerinin İktisadi ve Hukuki Analizi

M. Sait Akman
Transatlantik Ticaret ve Yatırım Ortaklığı: Ortaya Çıkaran Etkenler, Kapsamı,  Etkileri ve Güçlükleri

Tülin Altun
Türkiye’de Fırsatçı ve Partizan Politik Konjonktürel Dalgalanmalar: 1950-2010

Erkan Aydın
Kurumlar Vergisi Kanunu Açısından Sermaye Şirketlerinde Tam Bölünme

Erkan Aydın - Ersin Kaplan
Bireysel Emeklilik Sisteminin Vergi Uygulamaları Bakımından Değerlendirilmesi

Numan Elibol
İngiltere-Rusya Ticaretinde Karadeniz: 1818-1850

Ebru Enginkaya
Futbol Taraftarlarının Sponsor Markalara İlişkin Tutum, Satın Alma Niyeti ve Takımla Özdeşleşmeleri Arasındaki İlişki

Seda Karakaş Geyik - Ahmet Gökçen
Türkiye’de İnternet Servis Sağlayıcıları Sektöründe Müşteri Sadakati ve Bileşenlerinin Yapısal Eşitlik Modellemesi ile İncelenmesi

Yasemin Gezgin
Political Business Cycles in the Turkish Economy: 1977-2001

Rüveyda Kızılboğa Özaslan - Hüsniye Akıllı - Kamil Özaslan
6360 Sayılı Kanun Çerçevesinde Gümüşlük Belde Belediyesi’nin Kapatılmasına  İlişkin Yöre Halkının Algısı

Şirin Özkan - Mert Uydacı
İşyüküne Dayalı Sağlık İnsan Kaynakları İhtiyacı Belirlenmesi: Kocaeli İli Radyoloji Teknisyenleri Üzerine Bir Araştırma

Arzu Özsözgün Çalışkan - Hüseyin Güler
Corporate Reporting on Internet: An Investigation on Turkish Listed Companies

Nurettin Parıltı - Banu Külter Demirgüneş - Bülent Özsaçmacı
Ethical Issues in Marketing: An Application for Understanding Ethical Decision Making

Canan Şentürk - Levent Kösekahyaoğlu
Türkiye’nin Endüstri İçi Ticaretinin Ülke ve Politika Temelli Belirleyicilerine Yönelik Uygulama

Beyza Çağatay Tekin
Is the European Union a Normative Power? A Reappraisal Following the Eurozone Crisis

İhsan Yiğit
Ownership Structure, Executive Structure and Firm Performance: Evidence from Turkey


Bu sayfa İktisat Fakültesi tarafından en son 27.04.2022 15:01:12 tarihinde güncellenmiştir.

HIZLI ERİŞİM