2009 Yılı Sayı I

Prof.Dr. Ahmet Hayri DURMUŞ Özgeçmiş

Prof.Dr. Suat OKTAR

Prof.Dr. Ahmet Hayri DURMUŞ Hocamız İçin

Prof.Dr. Cemil İBİŞ

Hocam Prof.Dr. Ahmet Hayri DURMUŞ

Prof.Dr. Muammer YAYLALI - Öğr.Gör.Dr. Önder DİLEK

Erzurum'da Yolcuların Havayolu Ulaşım Tercihlerini Etkileyen Faktörlerin Tespiti

Doç.Dr. Nadir EROĞLU

Türkiye'de 1990'lı ve 2000'li Yıllarda Para Politikaları

Doç.Dr. Murat ÇAK - Yard.Doç.Dr. Mehmet KARAKAŞ

Doğrudan Yabancı Sermaye Yatırımlarını Etkileyen Unsurlar ve Etkileri

Yard.Doç.Dr. Munise Tuba TÜRKER

Rekabetçilik Ölçüm Metedolojisi ve Türkiye ile AB Ülkeleri Karşılaştırması

Yard.Doç.Dr. Ahmet ÖZÇAM

A Consumer Demand Curve Taking The Expolitation Effect Into Account Under The Monopolistic Behaviour

Yard.Doç.Dr. Recep DÜZGÜN - Öğr. Gör. Enginbay UĞURLU

Türkiye Ekonomisi İçin Ricardo Eşitliği Hipotezi'nin Test Edilmesi

Dr. Levent ÇİNKO

Doğrudan Yabancı Sermaye Hareketlerinin Makroekonomik Etkileri

Prof.Dr. Salih DURER - Dr. Arzu Özsözgün ÇALIŞKAN - Dr. Halil Emre AKBAŞ - Yard.Doç.Dr. Ceren Erdin GÜLOĞLU

İnternet Bankacılığını Kullanma Kararlarını Etkileyen Faktörler: Türk Banka Müşterileri Üzerine Bir Araştırma

Prof.Dr. Aysel ERCİŞ - Yard.Doç.Dr. Şükrü YAPRAKLI - Polat CAN

Güçlü ve Güçsüz Markalarda Marka Bilgisi, Marka İlişkileri ve Satın Alma Davranışları Arasındaki Farkların İncelenmesi

Prof.Dr. Yusuf SÜRMEN - Araş.Gör. Davut AYGÜN

Türkiye'de Gıda Bankacılığı ve Muhasebe İşlemleri

Doç.Dr. Mehmet TIĞLI

Niş Pazarlama ve Niş Pazarlama İmleriyle Kodlanmış "Kinky Boots Müstehcen Çizmeler" Sinema Filminin Çözümlenmesi

Doç.Dr. Serdar PİRTİNİ

Pazarlamada Yeni Eğilimler Açısından Vizyon Yönetimi ve Müşteri İlişkilerinde Rekabet Avantajı Yaratma

Doç.Dr. Hakan YILDIRIM - Buket SAYLIK

Kalitesizlik Maliyetleri Üzerine Bir İnceleme

Doç.Dr. Özcan BAYTEKİN

More On The Probability Theory And Markov Chains

Yard.Doç.Dr. Abdülkerim DAŞTAN

Etik Eğitimin Muhasebe Eğitimindeki Yeri ve Önemi: Türkiye Değerlendirmesi

Yard.Doç.Dr. Ayten ÇETİN - Araş.Gör. Metin ATMACA

Hedef ve Standart Maliyetleme Sistemleri'nin Karşılaştırmalı Olarak İncelenmesi

Yard.Doç.Dr. Tuğba KARABULUT

Üniversite Öğrencilerinin Girişimcilik Özelliklerini ve Eğilimlerini Belirlemeye Yönelik Bir Araştırma

Yard.Doç.Dr. Levent ÇITAK - Dr. Talip TORUN

The Relationship Between Expense Ratio And Net Asset Value (Nav) Return: The Case of Turkish Investment Companies

Yard.Doç.Dr. Müge YALÇIN - Dr. İrem Eren ERDOĞMUŞ - Yard.Doç.Dr. Emine ÇOBANOĞLU

Müşteri Faydasının Müşteri Tatmini ve Sağlığı Üzerine Etkisi: Organize Gıda Perakendesi Örneği

Yard.Doç.Dr. Talha USTASÜLEYMAN

Yeni Ürün Geliştirmede İmalat ve Pazarlama İşbirliğinde Kritik Başarı Faktörlerinin Öneminin Belirlenmesi

Dr. Adem ANBAR

Hedge Fonlar ve Hedge Fonların Finansal Sistem Üzerindeki Etkileri

Dr. Emin AVCI

Stock Return Forecasts With Artifical Neural Network Models

Yard.Doç.Dr. Erkan AYDIN

Araştırma-Geliştirme Harcamalarının Kurumlar Vergisi Bakımından Giderleştirilmesi

Doç.Dr. Ebru ÇAĞLAYAN

OECD Ülkelerinde Satınalma Gücü Paritesi: Panel Eşbütünleme Yaklaşımı

Yard.Doç.Dr. Tuba Yakıcı AYAN

Dinamik Parti Büyüklüğü Problemi İçin Yapay Sinir Ağı Modelleri


Bu sayfa İktisat Fakültesi tarafından en son 10.10.2013 09:45:31 tarihinde güncellenmiştir.

HIZLI ERİŞİM