2022 Yılı Sayı I

Jenerik

Hilal ÖZTÜRK KÜÇÜK, İsmail Tamer TOKLU

The Effects of Intrinsic Motivation Sources (Religiosity and Altruism) on Rational Voting Behavior and Consumer Attitude

Cemil Faruk DURMAZ

The Nexus Between Embodied Technology Diffusion and Productivity: Knowledge Production

Devrim YALÇIN, Aslı AYBARS

Testing for Herd Behavior in Borsa Istanbul During the Covid-19 Pandemic

Ozan GÖNÜLLÜ

Türk Ana Metal Sanayi Şirketlerinin Covid-19 Pandemisi Dönemindeki Finansal Performanslarının Entropi – Marcos Bütünleşik Yaklaşımı ile Değerlendirilmesi

Osman Nuri TEKİNAY, Gülgönül BOZOĞLU BATI

Askeri Alanlarda Kullanılmak Üzere İnsansız Hava Aracı (İHA) Sistemleri Seçiminde Topsıs ve Bulanık Topsıs Yönteminin Kullanılması

Burak LEBLEBİCİOĞLU, Ceyda AYSUNA TÜRKYILMAZ

Understanding the Moderator Role of Covid-19 Pandemic Anxiety on the Relationship Between Internet Addiction and Online Shopping Addiction

Tolga ERGÜN

The Relationship Between Murabaha and Macroeconomic Dynamics

Burcu YERLİKAYA

Yeşil Ekonomiye Geçiş Kadınların İstihdama Katılımı İçin Kriz Mi Fırsat Mı?: Toplumsal Cinsiyet Eşitliği Bağlamında Yeşil İşler

Dilek Işılay ÜÇOK, Elif Özge ERBAY

Organizational Citizenship Behavior: The Other Side of the Coin 

Şenay SARAÇ, Aykut YAĞLIKARA

Evaluation of Inter-Country Institutional Quality Differences in Terms of Development in Core-Periphery Relations

Gülnur YAĞICI, Burcu AYDIN KÜÇÜK

Narsist Liderlik Tarzının Bireysel Sonuçlar Üzerine Etkisi: İş Özerkliğinin Rolü

Elif Makbule ÇEKİCİ, Şükrü Furkan BABACAN

Gri İlişkisel Analiz ile Kurumsal Yönetim ve Finansal Performans Karşılaştırması: Borsa İstanbul’ da Bir Uygulama

Beyza Çağatay TEKİN

The Discursive Legitimation of the EU-Turkey Refugee Deal in European Political Discourse


Bu sayfa İktisat Fakültesi tarafından en son 28.06.2022 11:36:39 tarihinde güncellenmiştir.

HIZLI ERİŞİM