1990 Yılı Sayı I-II

Tüm dosyalar pdf formatındadır.

Kapak - Giriş - İçindekiler

H. Besim AKIN
Dış Ticaretimizin Genel Bir Değerlendirilmesi

Oktay GÜVEMLİ
Özendirme Önlemlerindeki Gelişmeler ve Tekstil Ürünleri Dışsatımı

Vildan SERİN
Türkiye'de Enflasyonun Yapısal Analizi

Nurdan ASLAN
Kalkınmakta Olan Ülkelerin Makro Ekonomik Sorunlarında Gözlenen Bazı Gelişmeler

Gülsüm (Özkan) AKALIN
Türkiye'de Planlı Dönemde Tarım Ürünleri İhracatı ve Devalüsyonun Etkisi

Dilek YILMAZCAN
Debt Management

Münevver TURANLI
Türkiye Nüfusunun İstatistiksel Analizi

Abdurrahman FETTAHOĞLU
Riziko Sermayesi Finansı ve Türkiye Açısından Önemi

Asuman TÜRKEL
İş'de Monotonluk, Ortaya Çıkardığı Sorunlar ve Giderilmesinde Alınabilecek Önlemler

M.Zeki USLU - Ahmet BAŞ
Sanayi İşletmelerinde Doğrusal Programlama Tekniğinin Önemi ve Çukurova Bölgesinde Bir Uygulama

Ali Haydar AKSOY
Gelişmekte Olan Ülkelerde Pazarlamanın İhmal Edilmesinin Ekonomik Gelişmeye Etkileri ve Ekonomik Gelişmede Pazarlamanın Rolü

Nejat BOZKURT
Muhasebe Denetiminde McCray Sınırı Değerlendirme Yönteminin Uygulanması

Şahamet BÜLBÜL
İstatistiksel Hatalar ve Örnekleme Hatasının Ölçülmesi

Şekavet GÜRDAL
Importance of the Role of Sex in Advertising

Oygur YAMAK
Sistemlerin Etkinliği, Üretkenliği ve Verimliliği Üzerine

M. Emin ARAT
Topluluklarda Bağlı Şirketleri Edinme ve Bunlarla İlgili Muhasebe Kayıtları

Mina ÖZEVREN
İşletmelerde Devamsızlık-lşverenin Maliyeti ve Kontrolü

Özcan BAYTEKİN
Payların Başarı Esasına Göre Dağılımı

Uğur YOZGAT
Denetim

Ferhunde ÖZBAY
Türkiye’de Aile ve Hane Yapısı: Dün, Bugün, Yarın

Barlas TOLAN
Geleneksel Aileden Çağdaş Aile Yapısına Doğru Dünyada ve Türkiye'de Aile Yapısının Evrimi

İlhan TEKELİ
Bir Kentin Kimliği Üzerine Düşünceler

Sema KÖKSAL
Ticarileşen Gecekondu ve Kent Yöneticileri

Tülay Bozkurt ŞİMŞEK
Meslek Seçimine İlişkin Kuramsal Yaklaşımlar

Seval YAKIŞAN
Basın Üzerine Bir Araştırma
 
Fulya ATACAN
Türkiye'de İslami Farklılaşma

Fuat ERCAN
Osmanlı Toplumunda Kırsal Yapı ve Toplumsal Değişme

İlber ORTAYLI
19. Yüzyılda Balkanlarda Ulusçuluk Üzerine Notlar

Ömer DİNÇER
Çağdaş Yönetim Düşüncesi Açısından Koçi Bey Risaleleri

İsmail AKTÜRK
Plan - Bütçe İlişkileri ve 1980’li Yıllarda Türk Bütçe Politikası

Erhan ADAL
Medeni Kanunumuzun Değişik 134'üncü maddesi Üzerine

Jale CİVELEK
L' évolution du Statut de la femme Turque

Emre BURÇKİN
Yedek Akçeler ve Sermaye İlaveleri

B. Esra ÇAYHAN
Türkiye ile Avrupa Topluluğu Arasındaki Geçiş Dönemini Düzenleyen Esaslar ve Türkiye'nin Karşılaştığı Sorunlar

Mehmet SOMER
Türk Anonim Ortaklıklar Hukukunda Yedek Yönetim Kurulu Üyeliği Sorunu

Emin MEMİŞ
Anayasa Mahkemesi İptal Kararının İleriye Dönük Etkisi ve İptal İşlevinin Anayasayı Koruma Amacı

Lale DURUİZ
Educational Technology

Ümran ERSOYLU
Technical Development, Cultural Development and the Role of Education

Suna TEVRUZ
Yabancı Dille Eğitim

İbrahim ANIL
İşin Değersizleşmesi ve Kontrol Süreçleri


Bu sayfa İktisat Fakültesi tarafından en son 01.10.2018 02:15:48 tarihinde güncellenmiştir.

HIZLI ERİŞİM