2010 Yılı Sayı II

Hakemler - İçindekiler - Giriş

Prof. Dr. Suat Oktar, Dr. Levent Dalyancı
Finansal Kriz Teorileri ve Türkiye Ekonomisinde 1990 Sonrası Finansal Krizler

Prof. Dr. Nesrin Sungur Çakmak, Öğr. Gör. Dr. Ercan Sarıdoğan
Küresel İktisadi Krizin Türkiye İmalat Sanayine Etkileri

Doç. Dr. Mehmet Şişman, Ozan Öztürk
Doğrudan Yabancı Sermaye Yatırımları ve Uluslararası Vergi Rekabeti: Bir Literatür Araştırması

Yrd. Doç. Dr. Erkan Tokucu, Öğr. Gör. Dr. Ercan Sarıdoğan
Kriz ve Maliye Politikalarının Geri Dönüşü Çerçevesinde Fonksiyonel Maliye: Bir Literatür Taraması

Tuba Direkçi, Ömer Özçiçek
Reel Kurun Türkiye'de Ekonomik Faaliyetler Üzerindeki Etkisi

Dr. Bahar Berberoğlu
Bilgi Toplamı ve Bilgi Ekonomisi Oluşturma Yolunda Türkiye ve Avrupa Birliği

Öğr. Gör. Dr. Neslihan Sam
Soylulaştırma Sürecinde Ekonomik Bir Yaklaşım: Rant Farkı

Dr. Devrim Dumludağ
A Comparison of Foreign Direct Investment in Turkey and Egypt: Motivations and Obstacle

Arş. Gör. Mehmet Cural
Gelişmekte Olan Ülkelerde Cari İşlemler Dengesinin 1980 Sonrası Dönemde Gelişimi ve Finansmanı

Öğr. Gör. Nadide Hüsnüoğlu, Arş. Gör. Aslı Güler
Krizin Tüketim Harcamaları Üzerine Etkisi: Giresun İli Uygulaması

Yener Yücel
Uluslararası Ticaretin Serbestleştirilmesi Sürecinde Türk Tekstil ve Hazır Giyim Sektörünün Rekabet Gücü ve Çin Tehdidi

Prof. Dr. Niyazi Berk, Dr. Cem Berk
Yükümlülük Karşılama Yeterliliği ve Riske Maruz Değerin Belirlenmesi

Prof. Dr. Mine Özevren, Arş. Gör. Sebahattin Yıldız
Entelektüel Sermayenin Ölçüm Yöntemleri ve Kriterlerinin Belirlenmesi Üzerine Bir Araştırma

Prof. Dr. Orhan Şener, Yrd. Doç. Dr. Faruk Akın
Özel Emeklilik Fonları ve Türkiye'de Bireylerin Bireysel Emeklilik Sistemine Giriş Kararlarını Etkileyen Faktörlerin Belirlenmesi Üzerine Bir Araştırma

Doç. Dr. Sezayi Dumanoğlu
İMKB'de İşlem Gören Çimento Şirketlerinin Mali Performanslarının Topsis Yöntemi İle Değerlendirilmesi

Doç. Dr. Aslı Yüksel Mermod
Dünya Ticaret Örgütü'nün Yönlendirdiği Dünya İktisat Düzeni ve Türkiye'de Tekstil Sektörü Açısından Bir İnceleme

Yrd. Doç. Dr. Mustafa İme
İşletmeleri Tümden Değerleme Yöntemi

Yrd. Doç. Dr. İclal Attila
Gayrimenkul Geliştirme Projelerinde Risk Yönetimi

Yrd. Doç. Dr. Ayten Çetin, Arş. Gör. Dr. Ayça Akarçay Öğüz
Karşılıklar, Koşullu Borçlar ve Koşullu Varlıkların İncelenmesi

Yrd. Doç. Dr. Ömer Tekşen
TMS 20 Standardındaki Devlet Teşvikleri İle Türkiye'de Yeni Teşvik Sisteminde Yatırıma Sağlanan Desteklerin Muhasebe ve Vergi Açısından İncelenmesi

Yrd. Doç. Dr. Betül Özkaya
Reklam Aracı Olarak Advergaming

Öğr. Gör. Dr. Ayşe Pamukçu
Bilanço Dışı Finansman Yöntemleri ve Muhasebeleştirme İşlemleri

Ülkü Yüksel, Munezaa Mirza
Consumers Of The Postmodern World: Theories Of Anti-Consumption and Impression Management

Öğr. Gör. Dr. Arzu Özsözgün, Arş. Gör. Emel Esen
Insider Trading From The Perspectives of Justice and Virtue Ethics

Arş. Gör. Dr. Eyüp Aygün Tayşir
An Alternative Method For Teaching The Concept of Theory in Research Methodology Courses: Lessons From House M.D.

Dr. Özlem Yorulmaz, Prof. Dr. Karun Nemlioğlu
VAR Modelin Dayanıklı Tahmini: İktisadi Büyüme - Enflasyon İlişkisi Üzerine Bir İnceleme

Doç. Dr. Selçuk Perçin, Yrd. Doç. Dr. Tuba Yakıcı Ayan
AHS ve Bulanık Promethee Yaklaşımlarıyla Esnek Üretim Sistemleri Seçimi

Öğr. Gör. Dr. Ersoz Öz, Yrd. Doç. Dr. Semra Erpolat
Çok Değişkenli Markov Zinciri Modeli ve Bir Uygulama

Arş. Gör. Serkan Çınar
OECD Ülkelerinde Kişi Başı GSYİH Durağan Mı? Panel Veri Analizi

Yrd. Doç. Dr. Erhan Doğan
İnsanın Çevreye Topluma ve Kendine Yabancılaşması Sorununu "Radikal Şeffaflık" ve "Sosyal Değer" Kavramları İle Yeniden Düşünmek


Bu sayfa İktisat Fakültesi tarafından en son 21.04.2015 13:42:15 tarihinde güncellenmiştir.

HIZLI ERİŞİM