2000 Yılı Sayı I

Tüm dosyalar pdf formatındadır.

Kapak - Giriş - İçindekiler

Erhan ASLANOĞLU
Performances of Foreign Firms in Turkish Manufacturing lndustry

Tülay BOZKURT - Suna TEVRUZ
Üniversite Öğrencilerinin Dini ve Siyasi Tutumları ile Gelecekle İlgili Beklentileri Arasındaki İlişkiler

Tülay BOZKURT
The Role of Culture in the Management of Change

Gülfettin ÇELİK
Gebze'nin Sosyo-Ekonomik Gelişiminde Yerel İdarelerin Yeri

Nevin Döşoğlu DENİZ
Farklı Kültürlerden Oluşan Ekiplerin Yönetimi

Nevin Döşoğlu DENİZ
2000'li Yıllarda İnsan Kaynakları Yönetiminde Beklenen Değişme ve Gelişmeler

Binali DOĞAN
Hiperrekabetçi Sektörler ve İşletme Stratejileri

Zeki DOĞAN
Kur Değişmelerinin İşletmeler Üzerindeki Olumsuz Etkileri ve Bu Etkilerin Yönetimine İlişkin Bir Alan Çalışması

Tuba DUMLU
Importance of Cash Flow Statement in Financial Reporting: An Investigation on Bankruptcy Prediction Using Cash Flow Data

Samim DÜNDAR
Çizgelerin Matrisleri

Nazım ENGİN
Dış Ticaret Teorileri ve Gelir Dağılımı

T Sabri ERDİL
Pazarlama Faaliyetlerinin Toplumsal Açıdan İrdelenmesinde Sosyal ve Ahlaki Öğreti

A. Ercan GEGEZ
Countertrade as a Method to Enter Closed Markets

Ümit GÖKDENİZ
Türkiye Muhasebe Standardı-1'in Uluslararası Muhasebe Standardı-1 ile Uyumlaştırılması Kapsamında Bir Değerlendirme

Ayşe GÜNER
Kamusal Altyapı Harcamalarının Ekonomik Etkileri

F Gülruh GÜRBÜZ
Importance of the Effectiveness of Training For Business Organizations

Özcan KILIÇ
Dağıtım Kanallarının Uyumlaştırılması (Harmonizasyonu): "Anlaşmalı Acentelik Sisteminde, Acentelerin Tutumu ve Memnuniyetlerinin İncelenmesine İlişkin Araştırma"

Çiğdem KIREL
Örgütlerde Etik, Ahlak ve Sosyal Sorumluluk Kavramına Kültürel Yaklaşımlar

Belkıs KÜMBETOGLU
"Ev İşçileri" ve Yeni Yasal Çerçeve

Esin CAN MUTLU
Türkiye'de Görevlendirilen Çokuluslu İşletme Yöneticilerine Uygulanan Eğitim ve Geliştirme Programının Kapsamı

Rauf NİŞEL 
Çoklu Regresyon Analizi Yöntemiyle Öğrenen Organizasyonlar İçin Öğrenme Kapasitesinin Geliştirilmesi Konusunda Model Çalışması (Giyim Sektöründe Bir Araştırma)

Ömer ÖNALAN
Stokastik Finansal Modelleme

Nurdan ÖZARALLI
Superior-Subordinate Relationship and its Impact on the Perceived Levels of Job Satisfaction and Organizational Commitment

Şevki ÖZGENER
Organizasyonlarda İş Ahlakının Kurumsallaşması

Müge SALTOGLU
Signifıcance of Fair Value Accounting and Currint Developments on the Issue

İ. Füsun SEZER
Pazarlamama Kavramı ve Sosyal Pazarlama Konularında Kullanımı

İ. Erdem SOFRACI
Türkiye' de Finansman Açısından İşsizlik Sigortasının Uygulanabilirliği

Mehmet TIĞLI
Uluslararası Reklamcılık Faaliyetlerinde Yararlanılabilecek Reklam Ajansı Tipleri

Nurhan Babür TOSUN
Marka ve Marka İmajı Oluşturmada Halkla İlişkilerin Rolü ve Önemi

Aypar Topkara USLU
Ortaklaşa Rekabet

Aypar Topkara USLU
Tüketici Şikayet Davranış Modelleri Üzerine Bir Değerlendirme

Özlem ÜNSOY - Mehmet Ali GÜROL
Kadınların Girişimcilikteki Rolleri: Günümüz Koşullarında Engel ve Fırsatların Bir İrdelenmesi

Uğur YOZGAT
Yönetim Bilişim Sistemleri Borsa Aracı Kurumları Uygulaması

Hüseyin Rıdvan YURTSEVEN
Entellektüel Sermaye Yetenekleri (Tekstil ve Konfeksiyon - Gıda - İlaç ve Kimya - Otomotiv - Metal Sektörlerinde Karşılaştırmalı Bir Araştırma)

Gülçimen YURTSEVER
A Strategic Diagnosis of Export Firms in the Textile IndustryBu sayfa İktisat Fakültesi tarafından en son 21.09.2018 17:18:30 tarihinde güncellenmiştir.

HIZLI ERİŞİM