2012 Yılı Sayı I

(Tüm dosyalar pdf formatındadır):

Kapak - Hakemler - İçindekiler

Prof. Dr. Suat Oktar - Dr. Levent Dalyancı
Türkiye Ekonomisinde Para Politikasının Ekonomik Büyüme Üzerine Etkisi

Dr. Özhan Tuncay - Prof. Dr. Recep Kök
Türkiye İçin Optimum Döviz Kuru Rejiminin Belirlenmesine Yönelik Bir Uygulama

Prof. Dr. Muammer Yaylalı - Arş. Gör. Fuat Lebe
İthal Ham Petrol Fiyatlarının Türkiye'deki Makroekonomik Aktiviteler Üzerindeki Etkisi

Dr. Göksel Tiryaki - Doç. Dr. Ahmet Yılmaz
Bankacılık Düzenlemeleri İle Finansal İstikrar İlişkisi: 1990 - 2010 Türkiye Deneyimi

Doç. Dr. Mehmet Şahin - Arş. Gör. Özge Uysal - Elif Kuru
Türkiye Turizm Politikasının Shift-Share Analizi

Doç. Dr. Hamza Çeştepe - Tuğba Mıstaçoğlu
Gümrük Birliği'nin Doğrudan Yabancı Yatırımlara Etkisi: Avrupa Birliği'nin Yeni Üyeleri ve Türkiye Üzerine Bir Panel Veri Analizi

Yrd. Doç. Dr. Ayhan Uçak
Finansallaşan Kapitalizmin Başarısızlığı

Yrd. Doç. Dr. Seymur Ağayev
Geçiş Ekonomilerinde Finansal Gelişme ve Ekonomik Büyüme İlişkisi

Yrd. Doç. Dr. Ertuğrul Yıldırım - Yrd. Doç. Dr. Ferdi Kesikoğlu
Ar-Ge Harcamaları İle İhracat Arasındaki Nedensellik İlişkileri: Türkiye Örneğinde Panel Nedensellik Testi Kanıtları

Yrd. Doç. Dr. Fahri Solak - Öğr. Gör. Dr. Ercan Sarıdoğan
Türk Cumhuriyetleri'nin İktisadi Kalkınma Süecinde Bilgi Ekonomisinin Rolü ve Önemi

Yrd. Doç. Dr. Mukadder Horasan - İlkay Horasan
Kredilendirme Süreci ve Basel II Kriteleri İle Karşılaştırılması

Dr. İlyas Karabıyık
Türkiye'de Çalışma Hayatında Kadın İstihdamı

Doç. Dr. Hakan Yıldırım - Arş. Gör. Mehmet Nuri İnel
Muhasebe Denetiminde Örnekleme Tekniklerinin Değerlendirilmesi Üzerine Bir İnceleme

Yrd. Doç. Dr. Mehmet Ersoy
Hesapsal Kişilik Kavramı

Dr. Mesud Ünal
Bilgi Çağında Değişim ve Liderlik

Yrd. Doç. Dr. Hüseyin Güçlü Çiçek - Hatice Herek
Türkiye'deki Vergi Suç ve Cezalarının Değerlendirilmesi: Antalya İli Örneği

Doç. Dr. Handan Yolsal
A Tipi Yatırım Fonlarının Performansı: Banka ve Aracı Kurum Fonları Üzerine Bir İnceleme


Bu sayfa İktisat Fakültesi tarafından en son 10.10.2013 23:56:17 tarihinde güncellenmiştir.

HIZLI ERİŞİM