Genel Bilgiler

Fakültemiz Hakkında

138 yıllık köklü geçmişi ile yüksek öğrenim kurumları arasında saygın bir konuma sahip olan Marmara Üniversitesi İktisat Fakültesi, geçen öğretim yılını da güçlü akademik ve idari kadrosu ile başarı ile tamamlamıştır.

Fakültemiz bünyesinde; Çalışma Ekonomisi ve Endüstri İlişkileri, Ekonometri, İktisat (İngilizce/Türkçe) ve Maliye olmak üzere 4 ayrı bölümde 2 ayrı dilde; Türkçe ve İngilizce eğitim yapılmaktadır. Bu imkanlar değişik iş kollarında çalışan mezunlarımızın özellikle çok uluslu firmalar tarafından tercihini arttırmakta, toplumda üniversitemizi ve fakültemizi en iyi şekilde tanıtmaktadır.

Fakültemizde eğitim ve öğretim, bir kısmı yabancı uyruklu 148 öğretim elemanı tarafından yürütülmektedir. Akademik personelin yanı sıra İktisat Fakültesi bünyesinde 29 idari personel de görev yapmaktadır. Fakültemizdeki bölümlerin üniversite giriş sınavında ilk beşte yer almaları, öğrencilerimizin iyi bir donanımla mezun olmalarının ve iş yaşamında gerek özel, gerekse kamu sektöründe üst konumlara erişebilmelerinin bir sonucu olmaktadır.

Fakültemizin uluslararasılaşma çalışmaları içinde çeşitli Avrupa üniversiteleri ile işbirliği anlaşmaları çerçevesinde öğretim elemanı ve öğrenci değişim programları uygulanmaktadır. Fakültemiz popüler dallarda eğitim vermekte ve Fakülte-Sanayi işbirliği çerçevesinde, iş dünyasının önde gelen başarılı isimlerini eğitim kadrosuna katmaktadır. Fakültemiz Mezunlar Dernekleriyle yeterli iletişimi sağlamış olup, karşılıklı maddi, manevi destek içerisindedir.

 Fakültemizin Temel Amaçları 

Marmara Üniversitesi İktisat Fakültesi, Türk Üniversiteleri içinde yer alan 50 benzer türdeki fakültede olduğu gibi, öğrencilerini; adını oluşturan İktisat alanında topluma faydalı kişiler olarak yetiştirmeyi ve onların bilgi ve beceri düzeyinin yükselmesini amaçlamaktadır.

Bu amaçla, Fakülte öğrencilerinin oldukça geniş kapsamlı bir sosyal bilim alanında, çeşitli konularda kendilerini geliştirebileceği ve uzmanlaşabileceği bilgi ve beceriyi kazanması dikkate alınmış ve Fakültenin bölümleri ve öğretim ve eğitim programları bu ilkelere göre düzenlenmiştir.

Marmara Üniversitesi İktisat Fakültesi, geçmişten gelen köklü birikimi, kıymetli öğretim kadrosu ve geleceğe yönelik taşıdığı akademik vizyonu ile geçen eğitim yılını tamamlayarak iş ve akademi dünyasına, inisiyatif ve yaratıcı düşünce sahibi yeni ve dinamik beyinler kazandırmıştır. İktisat Fakültesi olarak çağdaş standartlarda bir akademik formasyonun yanı sıra bilişim ekonomilerinin artan bir ivme ile geliştiği, e-ticaretin yaygınlaştığı ve küresel bilgi toplumunun tüm dünyaya hakim olmaya başladığı günümüz koşullarında, eğitim teknolojisinin 21. yüzyılın ihtiyaçlarına cevap verebilecek yeterlilikte olması için yoğun bir çaba sarf etmektedir.

İzleyen yıllarda araştırma projeleri daha kapsamlı ve daha yüksek ödenekli fonlarla desteklenerek akademik çalışmalara hız kazandırılacaktır. Bununla birlikte, öğretim elemanlarının görüşleri ve öğrencilere uygulanan memnuniyet anketlerinin sonuçları dikkate alınarak fiziki koşulların ve teknolojik alt yapının geliştirilmesi hedefler arasındadır.

Öğrencilerimizin dört yıllık lisans eğitimleri süresince sadece teorik bilgi ile donatılmalarını yeterli görmeyen İktisat Fakültesi, bilimsel ve sosyal etkinlikler düzenlemek suretiyle öğrencilerimizi okul sonrası hayata her yönüyle hazırlamayı ilke edinmiştir.

Temel Değerlerimiz

Atatürk ilkelerine bağlı, laik, çağdaş ve demokratik bir yönetim anlayışı,

İnsan hak ve özgürlüklerine saygı,

Ülke ve dünya sorunlarına duyarlılık,

Kaynak dağıtımında ve akademik yükselmelerde adalet ve tutarlılık,

Bütün yönetim sürecinde şeffaflık ve katılımcılık,

Araştırmayı, sorgulamayı ve tartışmayı esas alan bilimsellik,

Liyakati ve fırsat eşitliğini esas alan yönetim anlayışı.

 


Bu sayfa İktisat Fakültesi tarafından en son 22.11.2023 11:41:12 tarihinde güncellenmiştir.

HIZLI ERİŞİM