1986 Yılı Sayı I-II

Tüm dosyalar pdf formatındadır.

Kapak

Roger BOOTLE (Çev.: Nazım ENGİN)
Monetarist Yanılgmm Kökenleri -Altın Standardından . Kalan Miras

Orhan ŞENER
Kamu Ekonomisi İlkeleri Yönünden Çevre Kirliliğinin Önlenmesi

İlhan ULUDAĞ
Yeni Bir Alternatif Finans Sistemi-Faizsiz Bankacılık-

Tomris YILMAZ
Trends in the Terms of Trade of Developing Countries and Turkey

Ahmed TABAKOĞLU
The Roles of Mentol and Historical Factors in The lslamic Development Problem

Barende A. de Vries(Çev. : Suat OKTAR)
Gelişmekte Olan Ülkelerde Sanayileşme

Kamil USLU
Bir Serbest Bölgede üretim ve Tüketim Yerlerinin Belirlenmesinin Teorik Analizi

lmmanuel WALLERSTEIN (Çev.: Uğur S. AKALIN)
Onyedinci Yüzyıl Krizi

Benito LEGARDA (Çev.: Tiğinçe OKTAR)
Küçük Ada Ekonomileri

Gunnar MYRDAL (Çev .: Kadir YERCİ)
Siyaset Bilimi ve Siyasal İktisat

Ömer Faruk BATIREL
Sağlık Hizmetleri ve Devlet Politikası

Christian Morrison (Çev. : Mahmut DURAN)
Vergilerin Gelir Dağılımı ve Ekonomik Büyüme Üzerindeki Etkileri

Richard GOODE (Çev. : Turgay BERKSOY)
Gelismekte Olan Ülkelerde Vergi -Reformu Engelleri

Turgay BERKSOY
Tax Effort Measurements in Developing Countries with Reference to Turkey

Hurşit GÜNEŞ
The lmpact of lags in Tax Collection During the Case of Fiscal Drag - A Note

Mehmet Ali ÖZBUDUN
Changing the Mixed Economy's Mix :The Turkish Case

Tunç EREM
Dağıtıma İlişkin Yasal Düzenlemeler: Haksız Rekabetin Önlenmesi ve Tüketicinin Korunması

Tunç EREM
Estimating Market Potential For Export

Mehmet YAZICI
Muhasebe ve Vergi Denetimi

Melih TÜMER
Yüksek Öğretimde Yabancı Dil ve Bir Anket

Sacid ADALI
Le Moral Dans L'Administration

Mehtap (Sümersan) KÖKTÜRK
Küçük İşletmelerin Problemlerini Saptarken Masabaşı ve Saha Araştırması

Mehtap (Sümersan) KÖKTÜRK
An Aproach to Research on the Marketing Problems of Small Business

Tuncay KOCAMAZ
Dağıtım Kanallarında Kurumlararası Güç İlişkisi

Suna TEVRÜZ
Davranış Serbestliğinin Kaybı ve Ters Tepki

Ahmet SERPİL
A Report Being Conducted on Turkish Small Businesses

Erhan ADAL
Personel Yönetiminde Güncel Soru : «İşletmelerimiz İçin En Verimli Elemanları Nasıl Seçebiliriz?»

Benno Schmidt - Künztel (Çev. : Seval YAKIŞAN)
Üçüncü Dünya için Aroştırma ve Teknoloji

Eser BORAK
A Study on the Relationship Between Perceived Risk and Brand Loyalty

Ömer DİNÇER
Örgüt Geliştirme Sürecinde Alıcı Sisteme Müdahale Etme ve Değişme

Ali Haydar AKSOY
Dağıtım Kanallarında Kanal Değişikliği Çeşitleri

Şadi Can SARUHAN
Endüstri İsletmelerinde ise Devamsızlık ve işten Ayrılma Sorunu

Emre BURÇKİN
İşletmelerde Tüm Değerleme ile İlgili Bir Yöntem Önerisi

Selahattin GÜRİŞ
Regresyon Modelinin Seçimi

Nancy L. Hyer and Urban Wemmerlöv (Çev. : Aykut TOP)
Grup Teknoloiisi ve Üretkenlik

Canan ÇETİN
Endüstri İşletmelerinde Kalite Kontrol Çemberleri Çalışmalarında Kullanılan Başlıca Veri Analizleri

Varol GÜNYAŞAR
Elektrik Enerjisi Üretim Sistemlerinde Bakım Planlaması

Perran YAVUZ
Direct Marketing

Ekrem YAVUZ
Spi
noza'nn Devlet Kuramı Bağlamında 17. Yüzyıl Hollanda - Doğu ve Batı Hindistan Kumpanyaları

 

Ali GÜZEL
Sermeyenin Merkezileşmesi (Konsantrasyonu) Karşısında İşçilerin Korunmasına İlişkin Çeşitli Ülke iş Hukuklarındaki  Düzenlemeler ve Hukukumuzdaki Durum

Ayşe Nur BERZEK
İdarenin Teşvik Tedbirlerinin Hukuka Uygunluğu

Ayşe SUMER
Suçlu Çocuklann Yargılanması

Erol ZEYTİNOĞLU
Türkiye'nin Turizm Hareketlerini Olumsuz Yönde Etkileyen Nedenler

Necla PUR
Türk Tarım Ürünlerinin Gıda Sanayiinde Değerlendirilmesi İmkanlarının Arttırılması


Bu sayfa İktisat Fakültesi tarafından en son 07.04.2019 16:46:24 tarihinde güncellenmiştir.

HIZLI ERİŞİM