1998 Yılı Sayı I

Tüm dosyalar pdf formatındadır.

Kapak - Giriş - İçindekiler

Aslı AKPINAR
Necessity Of Orientation Courses For Newly Appointed Managers: An Overview

N. Çaykun ALPASLAN
İnşaat Girdi Fiyat ve Ücretlerinin Maliyetlerinin Coğrafi Değişimi

Güven ARDAHAN
Konaklama  İşletrmelerinde Satış Promosyonu Faaliyetleri

S. Burak ARZOVA
Enflasyonun Maloluş Unsurları Üzerindeki Etkisinin Genel Fiyat Düzeyi Muhasebesi Yöntemine Göre Düzeltilmesi

İ. Bülent AYYILDIZ
Bilişim Çağı

Tuncay CAM
Geometrik Programlamada Geometrik-Harmonik Ortalama Eşitsizliğinin Rolü Ve Fonksiyonel Dönüşümler

Esin CAN MUTLU
Yönetimin Geleceği

İhsan CORA
Kar Amacı Gütmeyen Organizasyonların Yönetim Sorunlarına Genel Bir Bakış: Karşılaştırmalı Bir Yaklaşım

Nurhan DAVUTYAN
Hipergeometrik Dağılımını Kullanarak Nüfus Tahminine Dair Bir Not

Tuba DUMLU
Foreign Currency Translation Method Applicable in Turkey: Current / Purclıasing Power Parity Method

Samim DÜNDAR
Çizge Teorisi ve Uygulamaları

Oya ERDİL - Salih Zeki İMAMOĞLU
Etkin Lider Davranışının Analizi ve Bir Uygulama

Ümit GÖKDENİZ
Üretim Teknolojisindeki Değişikliklerin Maliyet ve Yönetim Muhasebesi Sistemleri Üzerine Etkileri

F. Gülruh GÜRBÜZ
Contemporary Issues in Management Control

Ahmet Salih İKİZ
Auction Theory

Adil KARAMAN 
Maastricht Sonrası AB Eğitim ve Gençlik Programları

Yonca KARAPAZAR
Türk Firmalarında Satış Bölümlerinin Yeri ve Yapılanması

Veysel KULA
Performance - Related Pay : Is it Good Idea

Belkıs KÜMBETOĞLU - Figen KARAGÖZ
Türkiye'den Avrupa Ülkelerine Zorunlu Göç Eden Kadınlar ve Yeni Yaşamlarında Siyasetin Rolü

Rauf NİŞEL
İşletmelerin Yapısal Özelliklerinin Yaratıcılık Üzerindeki Etkisinin Varyans Analizi Yöntemiyle İncelenmesi Konulu Bir Araştırma

Suat OKTAR
Cumhuriyet'in Başında Parasal Sorunlar ve Merkez Bankasının Kurulması 

Figen ÖKER
Traditional Cost Systems Are Not Enough In New Manufacturing Environment

Jale SÖZER
NPV and IRR: A Conceptual Approach To Their Applicability With Reference To Turkish Practise

Türker SUSMUŞ - Özgür ESKİ
Zamana Dayalı Rekabetin Maliyetler ve Verimlilik Üzerine Etkisi

Yusuf ŞAHİN
Squatter Settlements (Gecekondu): A Coınmon)'hehoınenon in Third World Urbanization

Münir ŞAKRAK
Maliyet Düşürme Tekniği Olarak Hedef Maliyetleme ve Örnek Olay Analizi

Mehmet ŞİŞMAN
Sermaye Piyasalarının Uluslararasılaşması Üzerine Kuramsal Notlar: Portföy Dengesi Yaklaşımına Eleştiriler

Bahar TANER
Ağırlama İşletmelerinde Toplam Kalite Yönetimi

Erol ULUSOY
Halka Açık Anonim Şirketlerde Azınlık Kavramı

Jale YALINPALA
Türkiye Ekon0misinde 1980-1995 Dönemi Kamu Açıkları Finansmanının Boyutu ve Özel Tüketim ve Yatırım Harcamları Üzerindeki Etkisi ile İlgili Bir Model Denemesi

Gülçimen YURTSEVER
Çinlilerle Nasıl Ticari Müzakere Edilir


Bu sayfa İktisat Fakültesi tarafından en son 21.09.2018 17:14:13 tarihinde güncellenmiştir.

HIZLI ERİŞİM