İ.İ.B. Dergisi

Marmara Üniversitesi İktisadi ve İdari Bilimler Dergisi:

ONLINE ISSN: 2587-2672

Amaç:

Marmara Üniversitesi İktisadi ve İdari Bilimler Dergisi, sosyal bilimler içinde yer alan iktisat, işletme ve siyaset bilimi ile ilişkli teorik ve uygulamalı olmak üzere yüksek kalitede bilimsel yayınlar üretmeyi amaçlamaktadır. 

Kapsam ve İçerik: 

Marmara Üniversitesi İktisadi ve İdari Bilimler Dergisi, 1984 yılından bugüne sosyal bilimler alanında düzenli olarak yayımlanan, 2003 yılından itibaren de hakemli bir bilimsel dergidir. Dergide Türkçe, İngilizce, Almanca ve Fransızca makaleler yayımlanabilmektedir. Dergimiz 2009 yılından itibaren önce EBSCO daha sonra ECONLIT uluslararası endeksleri tarafından taranmak suretiyle uluslararası dergi niteliği kazanmıştır. 23.03.2012 tarih ve 28242 sayılı Resmi Gazete'de yayımlamdığı üzere İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi'nin üçe bölünmesiyle, daha önce Marmara Üniversitesi İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi Dergisi adıyla yayımlanan dergimiz yayın hayatına İktisat, İşletme ve Siyasal Bilgiler Fakültelerinin ortak yayını olarak Marmara Üniversitesi İktisadi ve İdari Bilimler Dergisi adıyla devam etmektedir. Yayına kabul edilen çalışmaların sosyal bilimler içinde yer alan iktisat, işletme ve siyaset bilimiyle -en azından- ilişkili olması gerekmektedir.

Makale Gönderimi:

Dergi web sayfasında yer alan makale teknik özellikleri ve makale yazım kurallarına göre düzenlenmiş makaleler; Haziran sayısı için 15 Şubat saat 23:59'a, Aralık sayısı için ise 15 Ağustos saat 23:59'a kadar iibdergi@marmara.edu.tr adresine gönderilmelidir. Şekil şartlarına uygun olarak gönderilmeyen makaleler ön değerlendirmeye alınmamaktadır. Dergimize Türkçe, İngilizce, Almanca ve Fransızca dillerinde yazılmış makaleler gönderilebilir. Yoğun başvurular nedeniyle, doktor unvanına sahip akademisyenlerin çalışmalarına öncelik verilmektedir.

Haziran ve Aralık dönemleri için başvurusu yapılan aday makaleler Şubat ve Ağustos aylarının üçüncü haftasında yapılan editör kurulu toplantısında değerlendirilmekte ve yayına kabul edilmeyen makalelerin yazarlarına bu toplantı sonrasında bilgilendirme yapılmaktadır. Yayına kabul edilen aday makalelerse hakem değerlendirme sürecine alınmaktadır.

Hakem Değerlendirme Süreci:

Dergimize iletilen çalışmalar, makale değerlendirme sürecine alınmadan önce editör tarafından intihal taramasından geçirilmektedir. Benzerlik oranının %20 ve tek bir kaynak için %2 yararlanma oranının altında olması durumunda, editör iletilen çalışmaların derginin yayın ilkelerine ve amaçlarına uygunluğunu kontrol etmektedir.
 
Editör, iletilen çalışmaların derginin yayın ilkelerine ve amaçlarına uygunluğuna karar  verdikten sonra, editör kurulu üyelerinin bulunduğu toplantılarda (15 günde bir ya da aylık olarak yapılmaktadır) dergimize iletilen çalışmalara hakem atanmasını kararlaştırır. Belirlenen hakemlerin konularında uzman ve farklı üniversitelerde görev almasına özen gösterilmektedir. İlgili çalışmalar en az 2 hakeme iletilmektedir. Hakem değerlendirme süreci için hakemlere 15 gün süre tanınmaktadır. Hakemlerin talepleri üzerine bu süreler editörün uygun görmesi ile uzatılabilmektedir. Hakem değerlendirme süresinin çok uzaması durumunda editör, bir sonraki toplantıda editör kuruluna danışarak hakem değişikliğine gidebilmektedir.
 
Hakem değerlendirmelerinin olumlu yönde sonuçlanması üzerine, editör ve alan editörleri ilgili hakem görüşlerini kabul etme ya da reddetme hakkına sahiptirler.  Ancak, reddetme durumunda editör kurulu, hakem ve yazarlara reddetme kararının gerekçelerini sunmak zorundadır.
 
Hakem değerlendirmelerinin olumsuz (ret) yönde sonuçlanması üzerine, editör ve alan editörlerinin müdahale hakkı olmaksızın ilgili çalışma reddedilir. Hakemler ret kararlarını gerekçelendirmek durumundadır. Yazarların ret kararına itiraz hakkı bulunmaktadır. İtiraz durumu editör kurulu tarafından değerlendirilir.
 
Hakemlerin ilgili çalışmalardan düzeltme talep etmesi durumunda, yazarlara ilgili hakem değerlendirme raporları ve eğer varsa metin içi düzeltmeleri iletilip, düzeltme taleplerinin karşılanması beklenir. Düzeltme taleplerinin karşılanmadığına dair hakemler tarafından ve/veya editör kurulunca görüş oluşursa ilgili çalışma reddedilebilir. Hakem değerlendirmelerinin birinin olumlu diğerinin olumsuz olması durumunda, eğer hakemlerden bir majör düzeltme diğeri ret kararı verdiyse, editör kurulu üçüncü bir hakeme iletmeksizin çalışmayı reddedebilir.  Hakemlerden birinin minör düzeltme diğerinin ret kararı vermesi durumundaysa, çalışma üçüncü bir hakeme iletilir. Üçüncü hakemin değerlendirmesine göre çalışmanın yayınlanıp yayınlanmayacağına editör kurulu karar verir. 
 

Marmara Üniversitesi Rektörlüğü Adına İmtiyaz Sahibi
Prof. Dr. Mustafa Kurt

Marmara Üniversitesi İktisat, İşletme ve Siyasal Bilgiler Fakülteleri Adına İmtiyaz Sahibi 
Prof. Dr. Hakan Yıldırım 

Yayın Kurulu:
Prof. Dr. Hakan Yıldırım (Marmara Üniversitesi İşletme Fakültesi Dekanı- İstanbul, Türkiye)
Prof. Dr. Sadullah Çelik (Marmara Üniversitesi İktisat Fakültesi Dekanı - İstanbul, Türkiye) 
Prof. Dr. Nail Yılmaz (Marmara Üniversitesi Siyasal Bilgiler Fakültesi Dekanı- İstanbul, Türkiye) 

Yazı İşleri Md. (Editör):
Prof. Dr. S.Burak Arzova (Muhasebe ve Finansman, İşletme Fakültesi, Marmara Üniversitesi - İstanbul, Türkiye) 

Danışma Kurulu:
Prof. Dr. Ali Güzel (Kadir Has Üniversitesi - İstanbul, Türkiye)
Prof. Dr. Andrea Gatto (University of Greenwich - Londra, İngiltere)
Prof. Dr. Burak Atamtürk (İstanbul Üniversitesi - İstanbul, Türkiye)
Prof. Dr. Burak Saltoğlu (Boğaziçi Üniversitesi - İstanbul, Türkiye)
Prof. Dr. Elkhan Richard Sadik-Zada (Ruhr-Universität - Bochum, Almanya)
Prof. Dr. Erhan Aslanoğlu (Piri Reis Üniversitesi - İstanbul, Türkiye)
Prof. Dr. Ercan Eren (Yıldız Teknik Üniversitesi - İstanbul, Türkiye)
Prof. Dr. Hakan Yetkiner (İzmir Ekonomi Üniversitesi - İzmir, Türkiye)
Prof. Dr. Mustafa Çelen (Marmara Üniversitesi - İstanbul, Türkiye)
Prof. Dr. Şevket Pamuk (Boğaziçi Üniversitesi - İstanbul, Türkiye)
Prof. Dr. Zeki Erdut (Dokuz Eylül Üniversitesi - İzmir, Türkiye)

Etik Kurul
Prof. Dr. Ebru Çağlayan Akay (Ekonometri, İktisat Fakültesi, Marmara Üniversitesi - İstanbul, Türkiye)
Prof. Dr. Murat Dündar Demiröz (İktisat, İktisat Fakültesi, İstanbul Üniversitesi - İstanbul, Türkiye) 
Dr. Öğr. Üy. Bumin Doğrusöz (Maliye, İktisat Fakütesi, Marmara Üniversitesi - İstanbul, Türkiye)

Alan Editörleri:
Prof. Dr. Besim Bülent Bali (Siyasal Bilgiler, Siyasal Bilimler Fakültesi, Marmara Üniversitesi - İstanbul, Türkiye)
Doç. Dr.  İhsan Yiğit (İşletme, İşletme Fakültesi, Marmara Üniversitesi - İstanbul, Türkiye) 
Dr. Öğr. Üyesi Kemal Cebeci (Maliye, İktisat Fakültesi, Marmara Üniversitesi - İstanbul, Türkiye)
Dr. Öğr. Üyesi Mustafa Emre Akbaş (İktisat, İktisat Fakültesi, Marmara Üniversitesi - İstanbul, Türkiye)
Dr. Öğr. Üyesi Turgut Ün (Ekonometri, İktisat Fakültesi, Marmara Üniversitesi - İstanbul, Türkiye)

Editör Yardımcıları: 

Dr. Öğr. Üyesi Gökhan Güllü (Çalışma Ekonomisi ve Endüstri İlişkileri, İktisat Fakültesi, Marmara Üniversitesi - İstanbul, Türkiye)
Dr. Öğr. Üyesi Umurcan Polat (İngilizce iktisat, İktisat Fakültesi, Marmara Üniversitesi - İstanbul, Türkiye)
Dr. Ekin Karapınar (Almanca İşletme, İşletme Fakültesi, Marmara Üniversitesi - İstanbul, Türkiye)
Arş. Gör. Gizem Acet Dönmez (İktisat, İktisat Fakültesi, Marmara Üniversitesi - İstanbul, Türkiye)
Arş. Gör. Gülen Arıkan Kokkaya (Ekonometri, İktisat Fakültesi, Marmara Üniversitesi- İstanbul, Türkiye)

Dil Editörleri:
Prof. Dr. Besim Bülent Bali (Fransızca)
Dr. Öğr. Üyesi Umurcan Polat (İngilizce, Türkçe)
Dr. Ekin Karapınar (Almanca, Türkçe)
Dr. Hazel Agun (Türkçe)
Arş. Gör. Gizem Acet Dönmez (İngilizce, Türkçe)
Arş. Gör. Gülen Arıkan Kokkaya (Türkçe)

Yayın Periyodu: Yılda iki kez online olarak yayımlanır. (Haziran-Yaz ve Aralık-Kış periyodu)

ISSN: 2587-2672

Endeks Bilgisi:

M.Ü. İktisadi ve İdari Bilimler Dergisi, Haziran ve Aralık olmak üzere yılda iki kez yayımlanan uluslararası hakemli bir dergidir. Dergi, ECONLIT, EBSCO, ULRICHSWEB Global Serials Directory uluslararası veritabanları ile ULAKBİM ulusal veritabanı tarafından taranmaktadır. Dergide yayımlanan makaleler kaynak gösterilmeden kullanılamaz. Makalelerin yayım hakkı M.Ü. İktisadi ve İdari Bilimler Dergisi’ne aittir.

ebsco  

Dergimiz 2009 yılı birinci sayısından itibaren uluslararası arama motoru olan

EBSCO-Host tarafından Business Source Complete veritabanında taranmaktadır.

aea econlıt

Dergimiz 2010 yılı birinci sayısından itibaren American Economic Association

bünyesindeki ECONLIT endeksi tarafından taranmaktadır.

ulakbim

Dergimiz 2011 yılı birinci sayısından itibaren ulusal veritabanı TÜBİTAK - TR Dizin tarafından taranmaktadır.

ulrichs Dergimiz 2017 yılı birinci sayısından itibaren ULRICHSWEB GLOBAL SERIALS DIRECTORY tarafından taranmaktadır.

Yönetim Yeri, Yazışma - Makale Gönderim Adresi: Marmara Üniversitesi İktisat Fakültesi, Göztepe Kampüsü 34722, Kadıköy - İstanbul

Tel: +90 216 777 30 00 Fax: +90 216 777 30 01

E-posta: iibdergi@marmara.edu.tr (makale gönderimi için kullanılacaktır)

Marmara Üniversitesi Yayınevi

Adres: Göztepe Kampüsü 34722 Kadıköy, İstanbul
Tel/Faks: +90 216 777 14 00 Fax: +90 216 777 14 01

E-posta: yayinevi@marmara.edu.tr

Dergimizde Yayımlanan Makalelere Erişim: Dergimizin yayımlanan tüm sayılarına üst menüdeki bağlantılardan erişebilirsiniz.

* Dergimize makale göndermek isteyen değerli bilim insanlarının dergimizin benimsediği etik ilkeleri ve yayın politikasını dikkate alması gerekmektedir.

* Dergimize makale göndermek isteyen değerli bilim insanlarının yararlanmaları için hazırlanan makale yazım kuralları ve teknik özellikleri aşağıdaki bağlantıdan elde edilebilir:

pdfİİB DERGİSİ - MAKALE YAZIM KURALLARI 

2012 yılı ilk sayısından itibaren dergimiz uluslararası JEL sınıflandırma sistemine geçmiştir. Dergiye makale gönderecek araştırmacıların JEL sınıflandırma kodlarını yukarıda makale yazım kuralları ve teknik özelliklerde belirtilen şekliyle yazmaları gerekmektedir. JEL sınıflandırma kodlarına bu bağlantıdan ulaşabilirsiniz.


Bu sayfa İktisat Fakültesi tarafından en son 07.02.2023 10:09:18 tarihinde güncellenmiştir.

HIZLI ERİŞİM