İ.İ.B. Dergisi

İ.İ.B. Dergisi Hakkında:

Marmara Üniversitesi İktisadi ve İdari Bilimler Dergisi, 1984 yılından bugüne sosyal bilimler alanında düzenli olarak yayımlanan, 2003 yılından itibaren de hakemli bir bilimsel dergidir. Dergide Türkçe, İngilizce, Almanca ve Fransızca makaleler yayımlanabilmektedir. Dergimiz 2009 yılından itibaren önce EBSCO daha sonra ECONLIT uluslararası endeksleri tarafından taranmak suretiyle uluslararası dergi niteliği kazanmıştır. 23.03.2012 tarih ve 28242 sayılı Resmi Gazete'de yayımlamdığı üzere İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi'nin üçe bölünmesiyle, daha önce Marmara Üniversitesi İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi Dergisi adıyla yayımlanan dergimiz yayın hayatına İktisat, İşletme ve Siyasal Bilgiler Fakültelerinin ortak yayını olarak Marmara Üniversitesi İktisadi ve İdari Bilimler Dergisi adıyla devam etmektedir.

Makale Gönderimi:

Dergi web sayfasında yer alan makale teknik özellikleri ve makale yazım kurallarına göre düzenlenmiş makaleler; Haziran sayısı için Mart ayının, Aralık sayısı içinse Eylül ayının ilk haftasının son iş gününe kadar iibdergi@marmara.edu.tr adresine gönderilmelidir. Şekil şartlarına uygun olarak gönderilmeyen makaleler ön değerlendirmeye alınmamaktadır. Ayrıca dergimizde, yoğun başvurular nedeniyle, yabancı dilde yazılmış (İngilizce, Almanca, Fransızca) ve tüm yazarlarının doktor unvanına sahip olduğu akademisyenlerin çalışmalarına öncelik verilmektedir.

İmtiyaz Sahibi: Marmara Üniversitesi İktisat, İşletme ve Siyasal Bilgiler Fakülteleri adına
Prof. Dr. İ. Esen Yıldırım

Yayın Kurulu:
Prof. Dr. Sadullah Çelik
Prof. Dr. Nuran Cömert
Prof. Dr. Nail Yılmaz

Editör:
Prof. Dr. Ahmet Yılmaz

Danışma Kurulu:
Prof. Dr. A. Hayri Durmuş (İstanbul Ticaret Üniversitesi)
Prof. Dr. Ali Güzel (Kadir Has Üniversitesi)
Prof. Dr. Erol Özvar (Marmara Üniversitesi)  
Prof. Dr. Gülden Ülgen (İstanbul Üniversitesi)

Prof. Dr. Haluk Kabaalioğlu (Yeditepe Üniversitesi)
Prof. Dr. Helmut Persteiner (Johannes Kepler Üniversitesi)
Prof. Dr. İ. Sadi Uzunoğlu (Trakya Üniversitesi)

Prof. Dr. Jean Marcou (Grenoble Institute)
Prof. Dr. M. Emin Arat (Fenerbahçe Üniversitesi) 

Prof. Dr. Ramon Avila (Ball State Üniversitesi)
Ord. Prof. Dr. Ruut Veenhoven (Erasmus Üniversitesi)
Prof. Dr. Suat Oktar (Marmara Üniversitesi) 

Prof. Dr. Şevket Pamuk (Boğaziçi Üniversitesi)
Prof. Dr. Taner Berksoy (Piri Reis Üniversitesi)
Prof. Dr. Tunç Erem (Marmara Üniversitesi)

Alan Editörleri:
Prof. Dr. Ahmet Demirel (Siyasal Bilgiler)
Dr. Öğr. Üy. Ahmet Başcı (İşletme) 
Dr. Öğr. Üy. Togan Karataş (İktisat)

Editör Yardımcısı
Arş. Gör. Ceren Camkıran

Yayın Periyodu: Yılda 2 kez yayımlanır. (Haziran-Yaz ve Aralık-Kış periyodu)

Makale Gönderim Periyodu: Dergimizin Haziran sayısı için Mart ayının ilk haftasının son iş gününe, Aralık sayısı içinse Eylül ayının ilk haftasının son iş gününe kadar makale gönderebilirsiniz.

Haziran ve Aralık dönemleri için yayına kabul edilen makaleler Mart ve Eylül aylarının ikinci haftasında yapılan editör kurulu toplantısından sonra belirlenmekte ve yayına kabul edilmeyen makalelerin yazarlarına aynı dönemde bilgilendirme yapılmaktadır.

ISSN: 2149-1844  (Eski ISSN: 1300-7262)

Online ISSN: 2587-2672

Endeks Bilgisi:

ebsco  

Dergimiz 2009 yılı birinci sayısından itibaren uluslararası arama motoru olan

EBSCO-Host tarafından Business Source Complete veritabanında taranmaktadır.

aea econlıt

Dergimiz 2010 yılı birinci sayısından itibaren American Economic Association

bünyesindeki ECONLIT endeksi tarafından taranmaktadır.

ulakbim

Dergimiz 2011 yılı birinci sayısından itibaren ulusal veritabanı TÜBİTAK - TR Dizin tarafından taranmaktadır.

ulrichs Dergimiz 2017 yılı birinci sayısından itibaren ULRICHSWEB GLOBAL SERIALS DIRECTORY tarafından taranmaktadır.

Yönetim Yeri, Yazışma - Makale Gönderim Adresi: Marmara Üniversitesi İktisat Fakültesi, Göztepe Kampüsü 34722, Kadıköy - İstanbul

Tel: 0(216) 541 40 21, Faks: 0(216) 541 40 98

E-posta: iibdergi@marmara.edu.tr

Dergimizde Yayımlanan Makalelere Erişim: Dergimizin yayımlanan tüm sayılarına sol menüdeki bağlantılardan erişebilirsiniz.

Dergimize makale göndermek isteyen değerli bilim insanlarının dergimizin yayın ve araştırma etiğini dikkate alması gerekmektedir.

Dergimize makale göndermek isteyen değerli bilim insanlarının yararlanmaları için hazırlanan makale yazım kuralları ve teknik özellikleri aşağıdaki bağlantıdan elde edilebilir.

pdfİİB DERGİSİ - MAKALE YAZIM KURALLARI (Güncellendi!)

pdfİİB DERGİSİ - TEKNİK ÖZELLİKLER

2012 yılı ilk sayısından itibaren dergimiz uluslararası JEL sınıflandırma sistemine geçmiştir. Dergiye makale gönderecek araştırmacıların JEL sınıflandırma kodlarını yukarıda makale yazım kuralları ve teknik özelliklerde belirtilen şekliyle yazmaları gerekmektedir. JEL sınıflandırma kodlarına bu bağlantıdan ulaşabilirsiniz.


Bu sayfa İktisat Fakültesi tarafından en son 06.08.2020 16:04:10 tarihinde güncellenmiştir.

HIZLI ERİŞİM