2015 Yılı Sayı II

Tüm dosyalar pdf formatındadır:

Kapak

Giriş - Hakemler – İçindekiler

Ülkü ARIKBOĞA
Türkiye’de Büyükşehir Belediyesi Transfer Sistemi ve 6360 Sayılı Kanunun Etkileri

Ferhat ARSLANER, Nuran ARSLANER
Sermaye Kazancı Vergilendirmesinin Menkul Kıymetler ve Türev Araçlarına Finansal Etkileri

Erkan AYDIN
Girişim Sermayesi Yatırım Fon ve Ortaklıklarının Gelir Vergisi ve Kurumlar Vergisi Bakımından Vergilendirilmesi

Erdem BAĞCI
Türkiye Tekstil ve Hazır Giyim Sektörünün Finansal Durum Analizi

Uğur BAŞER, Gökhan CİNTAMÜR, Müge ARSLAN
Examining the Effect of Brand Experience on Consumer Satisfaction, Brand Trust and Brand Loyalty

Aykut BAŞOĞLU, Haydar AKYAZI
Çevresel Sorunların Makroekonomik Analizinde Çevreye Uyarlanmış IS-LM Modeli

Oğuz BAŞOL, Işıl KARATUNA
Örgütlerde Olumsuz Durumların İfşa Edilmesi ve Örgütsel İletişim İlişkisi

Serkan ÇINAR
Doğal Kaynaklar ve Ekonomik Büyüme İlişkisi: Gelişmekte Olan Ülkeler Örneği

Türkan Uğur DAİ, İnci TARI
Medya Ekonomisinde Gazeteler: G7 Ülkeleri ve Türkiye’de Basın İşletmelerinin Finansal Yapısı Üzerine Bir Değerlendirme

Ceyda DENEÇLİ
The Relationship between Skepticism towards Advertising and the Five-Factor Personality Traits

Ali Suut DOĞRUEL, Umurcan POLAT
Monetary, Macroprudential Policies and Housing Cycles: Exploring the Nexus in Turkey

Elif ERBAY, Tülay TURGUT
Yapısal Güçlendirme ve Örgütle Özdeşleşme Arasındaki İlişkide Psikolojik Güçlenmenin Ara Değişken Etkisi

Yener GİRİŞKEN, Diren BULUT, Sema KURTULUŞ
Sosyal Olayların Siyasetteki Algılarda Yarattığı Değişimler

Suat OKTAR, Nadir EROĞLU
2007 Küresel Finansal Kriz ve Gölge Bankacılık

Suat OKTAR, Serhat YÜKSEL
1998 Yılında Rusya’da Yaşanan Bankacılık Krizi ve Öncü Göstergeleri

Deniz ŞİŞMAN
Ulusötesi Şirketler ve Küresel Kriz

Aylin SOYDAN
Foreign Debt Dynamics of the Turkish Economy in the Post-Liberalization Era

Mahmut TEKÇE
The Future of the Customs Union between Turkey and the EU in the Context of the Trade Policy Agenda of the EU

İlter ÜNLÜKAPLAN, Ebru CANIKALP
Dünya Bankası Yönetişim Göstergeleri İle Türkiye’nin Yönetişim Kalitesi Konumunun Belirlenmesi: Kümeleme Analizi


Bu sayfa İktisat Fakültesi tarafından en son 22.03.2016 23:26:26 tarihinde güncellenmiştir.

HIZLI ERİŞİM