2010 Yılı Sayı I


Prof. Dr. Suat Oktar – Öğr. Gör. Arzu Varlı
Türkiye’de 1950-54 Döneminde Demokrat Parti’nin Tarım Politikası


Doç. Dr. Nadir Eroğlu
Atatürk Dönemi Para Politikaları (1923-1938)


Doç. Dr. Yaşar Bülbül – Yrd. Doç. Dr. Rahmi Deniz Özbay
Sanayi Devrimi’nin Tartışmalı Bir Kurumu Olarak Patent ve Osmanlı’da İhtira Beratı Kanunu


Yrd. Doç. Dr. Yeşim Reel
Mekanizma Tasarımı Teorisi ve Uygulamaları


Yrd. Doç. Dr. Hamdi Genç – Yrd. Doç. Dr. İ. Murat Bozkurt
Osmanlı’dan Brezilya ve Arjantin’e Emek Göçü ve Göçmenlerin Sosyo-Ekonomik Durumu(1850-1915)


Dr. Reşat Ceylan
OECD Ülkelerinde İmalat Sanayinde Birim Emek Maliyetleri Yakınsıyor mu?


Dr. Nuray Terzi
The Role Of Trade Liberalization Services In Developing Countries


Yrd. Doç. Dr. Yalçın Alganer – Dr. Güneş Yılmaz
Avrupa Birliği Müktesabatı Bağlamında Katma Değer Vergisinde Yakınlaştırma ve Uyumlaştırma Çalışmaları


Arş. Gör. Sevda Akar
Lizbon Antlaşmasının Avrupa Birliği Bütçe Sürecine Getirdiği Yenilikler ve 2010 Avrupa Birliği Bütçesi


Prof. Dr. Ayşe Sumer
Türk Ticaret Kanunu Tasarısında Anonim Ortaklıkların Haklı Nedenle Feshi


Prof. Dr. Nevin Deniz- Arş. Gör. İhsan Oğuz Bakkalbaşı
İnsan Kaynakları ve İşletme Stratejileri Uyumunun Ölçülmesine Yönelik Bir Araştırma

 

Prof. Hasan İbicioğlu - Dr. Turan Kocabıyık – Yard. Doç. Dr. Dalğar
Financial Statement Utilization During Decision Making Process In SMEs: A Comparative Study On European And Turkish Managers


Doç. Dr. Müge Arslan – Arş. Gör. Ozan Bakır
İlgilenim Düzeylerine Göre Alışveriş Merkezi Tüketicisinin Alışveriş Davranışları: İlgilenim ile Alışveriş Merkezlerini Tercih Etme Nedenlerinin Sadakate Etkisi


Doç. Dr. Yücel Yılmaz
Describing Knowledge –Oriented Organizations Through Toqm Processes A Case Study


Doç. Dr. Sezayi Dumanoğlu – Yrd. Doç. Dr. Veli Akel – Yard. Doç. Dr. Nuray Ergül
İMKB’de İşlem Gören Finansal Kiralama Şirketlerinin 2005-2008 Dönemi Finansal Performanslarının Değerlendirilmesi


Doç. Dr. Selçuk Perçin – Yrd. Doç. Dr. Talha Ustasüleyman
Kurumsal Kaynak Planlaması (ERP) Uygulamalarında Kritik Kontrol (başarı) Faktörlerinin Etkisine Yönelik Yapısal Bir Model Önerisi


Yrd. Doç. Dr. A. Nur Ersun – Yard. Doç. Dr. Figen Yıldırım
Consumer Involvement And Brand Sensitivity Of University Students In Their Choice Of Fashion Products


Yrd. Doç. Dr. Gülnur Eti İçli – Beste Burcu Vural
Kırklareli Üniversitesi Meslek Yüksekokulları Öğrenci Memnuniyeti Araştırması


Yrd. Doç. Dr. Şakir Erdem – Yard. Doç. Dr. Süreyya Karsu – Emre Memiş – Oğuz Yıldız
Denim Pazarında Marka Konumlandırmalarının Karşılaştırılması


Dr. Filiz Gürder
Finansal Hizmet İşletmelerinde Coğrafi Pazarlama İle Risk Analizi


Dr. Mine Demirtaş
Örgütsel İletişimin Verimlilik Ve Etkinliğinde Yararlanılan İletişim Araçları ve Halkla İlişkiler Filmleri Örneği


Dr. Aslıhan Başaran Şen
Factors That Discriminate Between Domestic And Foreign Banks Operating In Turkey


Dr. Diğdem Göç Gürbüz
Kooperatiflerde Ortaklıkların Sorumluluğu


Dr. Seniha Dal
Türk Hukukunda İnternet Alan Adları (Domain Names) ve Bu Alandaki Son Gelişmeler

Arş. Gör. Nurgün Komşuoğlu Yılmaz - Arş. Gör. İbrahim Sarper Karakadılar
Türk Otomobil Pazarında Yerli Üretim ve İthal Araçların Verimliliklerinin Veri Zarflama
Analizi İle Değerlendirilmesi


Dr. Metin Atmaca
Uluslararası Muhasebe ve Finansal Raporlama Standartlarının İşletmelerin Finansal Analizine Etkilerini Değerlendirmeye Yönelik Bir Araştırma


Doç. Dr. Ömer Önalan
a-Kararlı Bağlamlarla Finansal Risk Ölçümü


Yrd. Doç. Dr. Gülcan Çağıl – Dr. Mustafa Okur
2008 Küresel Krizinin İMKB Hisse Senedi Piyasası Üzerindeki Etkilerinin Garch Modelleri İle Analizi


Bu sayfa İktisat Fakültesi tarafından en son 23.10.2013 14:18:02 tarihinde güncellenmiştir.

HIZLI ERİŞİM