2004 Yılı Sayı I-II

Prof. Dr. Suat OKTAR, Özlem ÖZKÖK

Makro Ekonomik Boyutlarıyla Yeni Ekonomi

 

Prof. Dr. Mükerrem HİÇ, Dr. Ayşen Hiç GENCER

Dış Ticaret Alanındaki Ampirik Araştırmaların Seçilmiş ve Analitik Bir Envanteri

 

Doç. Dr. Gülden ÜLGEN

Factoring In World and Turkey

 

Doç. Dr. Gülden ÜLGEN

The Importance of Foreign Direct Investments In Devoloping Countries: Special Case

Of Turkish Economy

 

Yrd. Doç. Dr. Mehmet ŞİŞMAN

Yüksek Lisans Öğrencisi Tahsin YAMAK, H. Murat ERTUĞRUL

Türkiye'nin Rekabet Gücü: İmalat Sanayi, İhracat ve Sermaye Hareketleri (Arbitraj)

 

Devrim DUMLUDAĞ

Küreselleşmeyi ″Büyük Dönüşüm″ Üzerinden Okumak

 

Yrd. Doç. Dr. Nadir EROĞLU

John R. Hicks'in Refah Ekonomisine Katkıları

 

Yrd. Doç. Dr. Kamil USLU

Avrupa Birliği'nde Enerji ve Politikaları

 

Ömer ÖNALAN

General Geometric Levy Processes For Asset Prices Modelling

 

A.Mete ÇİLİNGİRTÜRK, Dilek ALTAŞ

Asimetrik ve Simetrik Marjinal Dağılımlarda Çok Değişkenli Normallik

 

Uğur SİVRİ

İstanbul Menkul Kıymetler Borsasında Stokastik Mevsimsellik

 

Yrd. Doç. Dr. Fatma URFALIOĞLU, Dr. Ayhan SEYFULLAHOĞULLARI

İllerin Bazı Sosyo-Ekonomik Kriterler Altında Gelişmişlik Sınıflaması

 

Dr. S. Erdal DİNÇER

Yolcu Talepleri İle Filo Rotası ve Uçuş Listelerine Çok Amaçlı Tamsayılı Ağ

Algoritmasıyla Çözüm Yaklaşımı ve Türk Hava Yoları'na Uygulanması

 

Yrd. Doç. Dr. F. Müge ARSLAN

Spor Ayakkabısı Satınalma ve Kullanım Amaçlarına İlişkin Pazar Bölümlerinin

Oluşturulması: Üniversite Öğrencileri Üzerine Bir Araştırma

 

Yrd. Doç. Dr. Aslı KÜÇÜKASLAN

Örgütsel İmaj Yönetim Sisteminin İncelenmesi ve Bir Uygulama

 

Yrd. Doç Dr. Serdar PİRTİNİ, Yrd. Doç Dr. Mehmet TIĞLI

Bütünleşik Pazarlama İlişkisi Çerçevesinde Fiyat İletişimi ve Yüksek-Düşük Fiyat

Düzeylerinin Çağrışımları Üzerine Bir Odak Grup Çalışması

 

Dr. Gönül BABATAŞ

Globalleşme Sürecinde Reklamın Kültüre Etkisi

 

Dr. Mehmet ÇAVUŞOĞLU

Sanal Organizasyonlar ve Elektronik

 

Dr. Nihat GÜLTEKİN, Dr. Ferit KÜÇÜK

Kurum İmajı Açısından Paydaş Memnuniyeti

 

Yrd. Doç. Dr. Adnan MAHİROĞULLARI

Teorik Çerçevesi ve Dünyadaki Uygulamalarıyla Sendika-Siyaset, Sendika-Siyasal Parti

İlişkisi

 

Dr. Doğan CANSIZLAR

Sermaye Piyasalarında İşlem Vergileri


Bu sayfa İktisat Fakültesi tarafından en son 12.07.2013 00:50:04 tarihinde güncellenmiştir.

HIZLI ERİŞİM