2003 Yılı Sayı I-II

İçindekiler (Tüm dosyalar pdf formatındadır)

Prof. Dr. Suat Oktar, Prof. Dr. Selahattin Güriş, Arş. Gör. Dr. Ebru Çağlayan, Arş. Gör. Esen Yıldırım
120'nci Yılında Marmara Üniversitesi İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi Mezunlarının İş Yaşamı ve Fakülte - Mezun İlişkileri Üzerine Bir Araştırma

Prof. Dr. Suat Oktar
Yolsuzluk Ekonomisi

Yrd. Doç. Dr. Sadullah Çelik
Long-Run Money Demand Using Divisia Aggregates

Prof. Dr. Mükerrem Hiç, Dr. Özlen Hiç-Birol
Post-Keynesian Economics

Yrd. Doç. Dr. Fahri Solak
Türkiye-Orta Asya Cumhuriyetleri Dış Ticaret İlişkilerinin Gelişimi

Yrd. Doç. Dr. Recep Baki Deniz
Türkiye'de Özel Sermayeli Ticaret Bankalarında Bireysel İnternet Bankacılığı ve Diğer Alternatif Dağıtım Kanalları

Yrd. Doç Dr. Abdulkerim Gök
Türkiye'de İç Borçlanmanın Ekonomik Etkileri

Arş. Gör Serkan Cura
Türkiye'de Mali Şeffaflığı Sağlamaya Yönelik Bir Uygulama: Analitik Bütçe Sınıflandırılması

Dr. S. Erdal Dinçer
Stratejik Kalite Yönetiminde Kalite Fonksiyon Açınımı'nın (QFD) Yeri ve Hedef Programlama Yöntemi İle Çözüm Yaklaşımı

Yrd. Doç. Dr. Nurhan Babür Tosun
Kurumsal İletişim Sürecinde Reklam ve İmaj Yönetiminin Bütünleşik Konumu

Dr. Gülnur Eti İçli
Tüketicilerin İnternetten Alış Verişte WEB Sitesi İle İlgili Karşılaştığı Sorunlar

Doç. Dr. A. Osman Gürbüz, Selma Ekinci
Bireysel Emeklilik Sistemi ve Sermaye Piyasalarında Beklenen Etkiler

Yrd. Doç. Dr. H. Rıdvan Yurtseven
Experiencing Cultural TourismProducts and its İmpact on Preceived Service Quality: Research on the Barba Yorgo Customers

Yrd. Doç. Dr. Mehmet Tığlı
Kurum İmajı Kavramı ve Sembolik Analoji Tekniği Yoluyla Marmara Üniversitesi'nin Kurum İmajının Belirlenmesine İlişkin Bir Uygulama

Dr. Nihat Gültekin
Yeni İşletmecilik Anlayışında Bilgi Yönetiminin Rolü

Öğr. Gör. Dr. Müge Yalçın, Prof. Dr. Tuncay Kocamaz
The Effects of Store Atmosphere Attributes on Store Loyalty Intentions of Hypermarket/Supermarket Customers

Doç. Dr. Göksel Ataman, Meliha Tolga
Küreselleşme Sürecindeki Kaotik Yapı ve Havayolu Taşımacılığı Üzerindeki Etkileri

Doç. Dr. Ümit Gökdeniz
Yönetim Muhasebesinin Beş Temel Boyutu ve Uygulayıcılarının Stratejik Yaklaşımları

Doç. Dr. Hanifi Ayboğa
Globalleşme Sürecinde Ülkemizde Muhasebe Mesleği ve Meslek Mensuplarının Eğitimi

Adnan Mahiroğulları
Fransa'da Sendika-Siyasal Parti İlişkileri

Dr. Abdullah Çelik
Belediye Meclisinin Feshedilme Nedenleri Değişmeli

Dr. Ayhan Seyfullahoğulları
Ülkelerin Sanayileşmelerinde Etkili Olan Bileşenler

Arş. Gör. Dr. Ebru Çağlayan
Yaşam Boyu Sürekli Gelir Hipotezi'nde Mevsimsellik

Yrd. Doç. Dr. Ömer Önalan
Finansal Risk Yönetiminde Ekstrem Değer Teorisi


Bu sayfa İktisat Fakültesi tarafından en son 12.07.2013 00:49:49 tarihinde güncellenmiştir.

HIZLI ERİŞİM