2012 Yılı Sayı II

Tüm dosyalar pdf formatındadır:

Giriş - Hakemler - İçindekiler

Prof. Dr. Suat Oktar - Dr. Levent Dalyancı
Dış Ticaret Hadlerinin Cari İşlemler Dengesi Üzerindeki Etkisi: Türkiye Örneği

Yrd. Doç. Dr. Hale Kırer - Prof. Dr. Ercan Eren
Türkiye ve Almanya'nın Kişisel Gelir Dağılıma Ekonofizik Yaklaşım

Yrd. Doç. Dr. Arif Orçun Söylemez - Doç. Dr. Ahmet Yılmaz
Türkiye Ekonomisinde Finansal Serbestleşme Döneminde Uluslararası Sermaye Girişi - Büyüme İlişkisi

Doç. Dr. Ahmet Yılmaz - Yrd. Doç. Dr. Ayhan Uçak
Dünya Ekonomisinde Finansallaşma Sürecinin Eleştirel Bir Değerlendirmesi

Yrd. Doç. Dr. Erkan Tokucu
Financial Stability and Central Banks: Can Central Banks Secure Financial Stability?

Doç. Dr. Necla Adanur Aklan - Yrd. Doç. Dr. Mehmet Nargeleçekenler
Hisse Senedi Piyasasında Para Politikalarının Rolü: Türkiye Örneği

Yrd. Doç. Dr. Özlem Durgun
Tarımsal İstihdamda Çözülme Devam Ediyor Mu?

Dr. İ. Begüm Kösemen
Türkiye'de Özel Sektörün Kültür ve Sanat Alanındaki Artan Görünürlüğü

Dr. Hüseyin Selimler - Dr. Süleyman Kale
Türk Bankacılık Sektöründe Bilanço Dışı İşlemlerin Risk ve Karlılık Açısından Değerlendirilmesi

Dr. İ. Begüm Kösemen
Nesne İle Meta Arasında Sanat

Dr. Selim Yıldırım - Arş. Gör. Dr. Zekeriya Yıldırım
Reel Efektif Döviz Kuru Üzerinde Kırılmalı Birim Kök Testleri İle Türkiye İçin Satın Alma Gücü Paritesi Hipotezinin Geçerliliğinin Sınanması

Doç. Dr. Selçuk Perçin - Öğr. Gör. Dr. Aykut Karakaya
Bulanık Karar Verme Yöntemleriyle Türkiye'de Bilişim Teknolojisi Firmalarının Finansal Performanslarının Değerlendirilmesi

Doç. Dr. Turhan Erkmen - Fatih Şahinoğlu
Kurumsal Sosyal Sorumluluk Faaliyetlerine İlişkin Çalışan Algıları İle Örgütsel Bağlılık İlişkisinin Hizmet Sektöründe Bir İşletmede İncelenmesi

Doç. Dr. Tamer Keçecioğlu - Arş. Gör. Ayşe Çiçek Korkmaz
Örgüt DNA'sına Yerleşen Yeni Bir Kavram ve Marka: Örgütsel ve Stratejik Çeviklik (Örgütsel Bağlılık Sistemini Güçlendirmek)

Yrd. Doç. Dr. Ayşe Çınar - Doç. Dr. Gökhan Silahtaroğlu
Veri Madenciliği Teknikleri İle Müşteri Memnuniyetine Etki Eden Gizli Nedenlerin Keşfi

Yrd. Doç. Dr. Erdal Yılmaz
Bulanık AHP-VIKOR Bütünleşik Yöntemi İle Tedarikçi Seçimi

Yrd. Doç. Dr. Betül Özkaya
Halkla İlişkiler 2.0 Kapsamında Kurumların Arama Motoru Kullanıcılarına Yönelik Çalışmaları

Yrd. Doç. Dr. Mithat Arman Karasu - Yrd. Doç. Dr. Nihat Gültekin
TOKİ Konutlarının Müşteri Memnuniyeti Açısından Değerlendirilmesi: Şanlıurfa İlinde Bir Uygulama

Dr. Ayla Zehra Öncer
İşletmelerin Büyüme Stratejisini Belirlemede Doğrusal Programlama Yaklaşımı

Dr. Şenay Sabah Kıyan
Müşterilerin Çalışanların Sorunlarına Yönelik Tutumları ve Müşteri Sadakati Modeli Etkileşimi

Doç. Dr. Gülay Akgül Yılmaz
2000'li Yıllarda Türkiye'de Kayıt Dışı Ekonomi

Doç. Dr. Mustafa Çelen
Bulgaristan'da Yerel Yönetimler

Yrd. Doç. Dr. Fazıl Yıldız - Yrd. Doç. Dr. Sinan Sarısoy
OECD Ülkelerinde Kamu Harcamaları ve Ekonomik Büyüme İlişkisi Üzerine Amprik Bir Çalışma

Dr. Burçin Ataseven
Nitel Bilimsel Araştırmalarda Veri Kalitesinin Önemi


Bu sayfa İktisat Fakültesi tarafından en son 27.04.2022 14:59:10 tarihinde güncellenmiştir.

HIZLI ERİŞİM