2002 Yılı Sayı I

Tüm dosyalar pdf formatındadır.

Kapak - Giriş - İçindekiler

Gülsüm (Öztürk) AKALIN 
Türkiye'de Uygulanmış Döviz Kuru Rejimleri ve Büyüme

Gülsüm (Öztürk) AKALIN
Keynesi' in "Finans Motifi" Üzerine

Erhan ASLANOĞLU
The Structure and the Impact of Foreign Direct Investments in Turkey

Yüksel BİRİNCİ
"Yeni Ekonomi" ve İktisat Politikası

Tuncay CAN 
Geometrik Programlamanın Pazarlama Problemine Uygulanması

Sadullah ÇELİK 
Rational Expectations: A Survey

Talat FIRLAR 
Uzman Sistemlerle Veri-Tabanlarının Bütünleştirilmesi ve Öneriler

Tuncay KORKMAZ 
Lojistik Yönetiminde Müşteri Hizmeti

Suat OKTAR
Avrupa Birliği'ne Uyum sürecinde TCMB'nin Yeni Yasal Düzenlemelerinin Değerlendirilmesi

İbrahim ÖZTÜRK 
Türkiye Ekonomisinde Devlet "Sorunu"

Hülya SAYYAN
OECD Ülkelerinde Parasal Genişleme Enflasyon İlişkisinin Panel Veri Modelleri ile İncelenmesi

Mahmut TEKÇE
Avrupa Birliği'nde İşsizlik ve İşgücü Piyasası Esnekliği

Aypar TOPKARA USLU
Tüketicilerin Gıda Ürünlerinin Kalitesini Algılamada Dikkate Aldıkları İçsel ve Dışsal Faktörlerin Belirlenmesine Yönelik Bir Pilot Çalışma

Aypar TOPKARA USLU
Alışverişte Cinsiyetler Arası Farklılık Etkisi

Şemsettin USLU - Famil ŞAMİLOĞLU
Küçük ve Orta Boy İşletmelerin Stok Politikaları Üzerine İç Anadolu bölgesinde Bir Araştırma

Halit YANIKKAYA
Do Really Trade Restrictions Hurt Economic Growth in Countries?


Bu sayfa İktisat Fakültesi tarafından en son 21.09.2018 17:23:39 tarihinde güncellenmiştir.

HIZLI ERİŞİM