2011 Yılı Sayı I

Dosyalar pdf formatındadır:

Yayın Kurulu - Danışma Kurulu - Hakemler - İçindekiler

Prof. Dr. Suat Oktar - Dr. Levent Dalyancı
Türkiye Ekonomisinde Para Politikasının Cari İşlemler Dengesi Üzerindeki Etkisinin Ekonometrik Analizi

Prof. Dr. Muammer Yaylalı - Arş. Gör. Fuat Lebe
Beşeri Sermaye İle İktisadi Büyüme Arasındaki İlişkinin Ampirik Analizi

Doç. Dr. Nurettin Öztürk - Öğr. Gör. Havva Kılıç Darıcı - Öğr. Gör. Ferdi Kesikoğlu
Ekonomik Büyüme ve Finansal Gelişme İlişkisi: Gelişmekte Olan Piyasalar İçin Bir Panel Nedensellik Analizi

Doç. Dr. K. Batu Tunay
Türkiye'de Durgunlukların Mars Yöntemi İle Tahmini ve Kestirimi

Yrd. Doç. Dr. Fahri Solak - Öğr. Gör. Dr. Ercan Sarıdoğan
Küresel Krizin Türk Cumhuriyet'lerine Etkileri

Yrd. Doç. Dr. C. Erdem Hepaktan - Arş. Gör. Serkan Çınar
Türkiye'nin Dış Ticaretinin Bölgesel Profili

Yrd. Doç. Dr. Kamil Uslu - Arş. Gör. Volkan Öngel - Yrd. Doç. Dr. İlyas Sözen
Aral Gölü Havzasındaki Su Kaynaklarının Orta Asya Ülkelerinin Sürdürülebilir Büyümelerine Etkisi

Arş. Gör. Dr. Burcu Gediz Oral
Yolsuzlukla Uluslararası Alanda Mücadele ve Türkiye'de Yolsuzlukla Mücadelenin Kurumsal Yapısı

Arş. Gör. Dr. Mustafa Torun - Arş. Gör. Feyza Arıca
Testing the Validity of Wagner's Law in Inflation Targeting In Developing Countries

Arş. Gör. Caner Ekizceleroğlu
Türkiye'de Bilgi Ekonomisi ve Bilgi Yoğun Malların Dış Ticareti (1969-2009)

Prof. Dr. Ömer Faruk Batırel
Türkiye'nin Ekonomik ve Mali Performansı (2003-2010)

Arş. Gör. Hünkar Güler
Küresel Kamusal Malların Finansmanına Bir Model Olarak Avrupa Birliği Bütçesi Öz Kaynaklar Sistemi

Doç. Dr. Ömer Önalan
Meixner Süreci İle Reel Efektif Döviz Kuru'nun Modellenmesi

Yrd. Doç. Dr. Yaşar Kabataş
Serbest Meslek Kazançları Açısından Beşeri Sermayede Amortisman (Beyin Amortismanı)

Yrd. Doç. Dr. Faruk Akın - Kazım Karaboğa
Bireysel Müşterilerin Şubesiz Bankacılık Hizmetlerini Kullanma Kararına Etki Eden Faktörlerin Belirlenmesi Üzerine Bir Araştırma: Bilecik Örneği

Öğr. Gör. Dr. Ela Sibel Bayrak Meydanoğlu - Öğr. Gör. Dr. Filiz Gürder - Erinç Hasan Varol
Visualization of Success of Consumer Sales Promotions Through Gis Based on Rfid-Captured Consumer Behavior

Arş. Gör. Dr. Caner Dinçer
The Use Of Mobile Advertising: Status and Implications

Arş. Gör. Gül Eser
Güven Eğiliminin Algılanan Örgütsel Destek Üzerine Etkisi

Arş. Gör. Dr. Emel Esen
Çalışanların Örgüte Cezbolması

Yrd. Doç. Dr. Tülin Çağdaş
Türkiye'de Yerel Yönetimlerde İdari Özerklik

Yrd. Doç. Dr. Aslı Ege
Possibilities and Limitations of Incarporating Gender in Economic Adjustment Policies: The Case of the World Bank


Bu sayfa İktisat Fakültesi tarafından en son 10.10.2013 12:58:06 tarihinde güncellenmiştir.

HIZLI ERİŞİM