2013 Yılı Sayı I

Tüm dosyalar pdf formatındadır:

Dergi Kapağı

Giriş - Hakemler - İçindekiler

Makaleler:

Prof. Dr. Ahmet Yılmaz - Yrd. Doç. Dr. Ali Arı
Gevşek Parasal Göstergeler ve Enflasyon Hedeflemesi Stratejisi Altında Enflasyonla Mücadele: 2001-2011 Türkiye Deneyimi

Doç. Dr. Ayşe Gül Bölükbaşı - Doç. Dr. Dina Çakmur Yıldırtan
Yükselen Piyasalar Ayrışıyor Mu?

Yrd. Doç. Dr. Çiğdem Boz
Türkiye'de Reel Döviz Kuru ve İşsizlik İlişkisi: 2003-2012

Yrd. Doç. Dr. Sanlı Ateş
Türkiye'de Fiziksel Sermaye Yatırımlarının Büyüme Oranına Uzun Dönemli Etkileri

Yrd. Doç. Dr. Üzeyir Aydın
Türkiye'deki Yatırım Fonlarının Performanslarının Değerlendirilmesi: DEA ve Tobit Model Uygulaması

Prof. Dr. Asuman Yalçın - Yrd. Doç. Dr. Selda Ene
Online Ortamda Kurumsal Marka İmajının Marka Sadakati ile İlişkisi Üzerine Bir Araştırma

Yrd. Doç. Dr. Makbule Elif Çekici - Arş. Gör. Mehmet Nuri İnel
Türk Sigorta Sektörünün Direkt Prim Üretimlerinin Tahmin Teknikleri ile İncelenmesi

Öğr. Gör. Dr. Müge Leyla Yıldız
Algılanan Kişi-Örgüt Uyumu, Tanınırlık, İmaj, Örgütsel Çekicilik ve İşe Başvurma Niyeti Arasındaki İlişkilerin Yapısal Eşitlik Modellemesi ile İncelenmesi

Öğr. Gör. Dr. Yıldırım Ercan Çalış
Çevresel Maliyetlerin Muhasebeleştirilmesi

Dr. Mustafa Karadeniz
The Effects of Advertisements on the Consumers' Brand Preference of White Goods

Doç. Dr. Gülay Akgül Yılmaz
Türkiye'de 2008-2009 Krizinde Uygulanan Genişletici Vergi Politikasının Üretim Üzerindeki Etkileri

Doç. Dr. Binhan Elif Yılmaz
Reflections of the Global Economic Crisis on the Countries of Piigs and Turkey's Macroeconomic Variables

Doç. Dr. Mehmet Şahin
Sanata Yönelik Devlet Desteklerinin Ekonomik Rasyonalitesi

Yrd. Doç. Dr. Musa Gök - Yrd. Doç. Dr. Özgür Biyan - Arş. Gör. Dr. Sevda Akar
Vergilemede Adalet İlkesinin Anayasal Temelleri ve Uygulamaya Yansımaları: Seçilmiş OECD Ülkeleri Açısından Karşılaştırmalı Bir Analiz

Dr. Mahmut Doğan - Ali İhsan Baş
Bir Finansman Kaynağı Olarak Belediyelerde Borçlanma

Arş. Gör. Hakan Bektaş - Doç. Dr. Mustafa Tekin
Finansal Oranlar ve Borsa Performans Oranları İlişkisi: İMKB'de İşlem Gören Bankaların Kanonik Korelasyon Analizi

Dr. Vildan Gülpınar
Yapay Sinir Ağları ve Sosyal Ağ Yardımı Analizi ile Türk Telekominikasyon Piyasasında Müşteri Kaybı Analizi

Yrd. Doç. Dr. Aslı Ege - Öğr. Gör. Fouad Nohra
Explaining the Arab Revolution within the Context of Globalization in the Middle East: From an Identity Centered Reaction to a Positive Involvement


Bu sayfa İktisat Fakültesi tarafından en son 10.02.2014 13:35:09 tarihinde güncellenmiştir.

HIZLI ERİŞİM