2008 Yılı Sayı I

İçindekiler (Tüm dosyalar pdf formatındadır) 

Prof.Dr. Sudi APAK - Yard.Doç.Dr. Ayhan UÇAK - Araş.Gör.Dr. Ercan SARIDOĞAN
Current Account Sustainability In Turkish Economy

Doç.Dr. Haydar AKYAZI - Aykut EKİNCİ
Enflasyon Hedeflemesi Rejiminin Performansı: Gelişmekte Olan Ülkeler ve Türkiye Karşılaştırması

Yard.Doç.Dr. Erşan SEVER - Yard.Doç.Dr. Murat DEMİR
Enflasyon Hedeflemesi Sürecinde Enflasyon ve Enflasyon Belirsizliği İlişkisinin Analizi 

Doç.Dr. Mehmet ŞİŞMAN
İkinci Bretton Woods Çökerken Dünya Ekonomisi ve Gelişmekte Olan Ülkeler Üzerine Değerlendirmeler

Dr. Emre AKBAŞ
Milenyum Çağının Enerji Problemi: Elektirk Sektörü Çatışmaları

Dr. Mahmut TEKÇE - Sevil ACAR
From Multilateralism to Bilateralism: The Evolution of Global Trade Policies

Doç.Dr. Jale SÖZER ORAN
Açık Arttırma; Tarihçe, Genel Bilgiler ve Bir Araştırma

Yard.Doç.Dr. Şükrü YAPRAKLI - Okt. Mustafa Kemal YILMAZ
Internet Bankacılığı Hizmeti Kullanıcılarının Tatmin ve Bağlılık Düzeyleri Üzerindeki Etkisi: Akademik Personel Üzerinde Bir Uygulama

Yard.Doç.Dr. Ceyda ÖZTÜRK - Araş.Gör. Meltem GÜRÜNLÜ
The Effectiveness of The Risk Management Techniques in The Turkish Banking System

Yard.Doç.Dr. Yusuf DEMİR - Öğr.Grv. Turan KOCABIYIK
Türkiye'de Kurumsal Yatırımcıların Portföy Oluştururken Gösterdikleri Davranış Şekillerine İlişkin Bir Araştırma

Yard.Doç.Dr. Gülpınar KELEMCİ SCHNEIDER - Prof. Dr. Helmut SCHNEIDER
Tüketici, "Açlık Hissinin" Perakendeci Satış Noktasında Gıda Ürünleri Satınalma Davranışlarına Etkisi

Yard.Doç.Dr. Olcay Bige AŞKUN
Şikayet İletilerinin Örgütsel Öğrenme Üzerine Etkisi

Öğr.Gör. Tamer KEÇECİOĞLU
İnsan Kaynakları Yönetiminin Değer ve Yapabilirlik Yaratması Üzerine Vizyondan Eyleme

Dr. Asaf Murat ALTUĞ
Çevre Kalitesi ve Çevre Muhasebesi

Doç.Dr. Dilek ALTAŞ - Araş.Gör. Selay GİRAY TURGAN
Avrupa Birliği (AB) ve OECD'ye Üyelikte Etkili Olan Ekonomik ve Demografik Değişkenlerin İncelenmesi

Yard.Doç.Dr. Ünal H. ÖZDEN
Analitik Hiyerarşi Yöntemi İle İlkokul Seçimi

Dr. Aslı EGE
Türk Dış Politikasında 1990'lı Yıllar: Soğuk Savaş Sonrası Dönüşüm ve İstikrar


Bu sayfa İktisat Fakültesi tarafından en son 11.10.2013 14:04:35 tarihinde güncellenmiştir.

HIZLI ERİŞİM