2011 Yılı Sayı II

Dosyalar pdf formatındadır.

Prof. Dr. Suat Oktar - Dr. Levent Dalyancı
Türkiye Ekonomisinde Para Politikası ve Enflasyon Arasındaki İlişkinin Analizi

Doç. Dr. Ahmet Yılmaz
Doğuya Genişleme Sonrasında Avrupa Birliği'nde, EU-15 ve EU-12 Ülkelerinin İktisadi ve Sosyal Göstergeler Açısından Karşılaştırmalı Analizi

Doç. Dr. Ali Koçyiğit - Yrd. Doç. Dr. Tayfur Bayat - Ali Tüfekçi
Türkiye'de İşsizlik Histerisi ve Star Modelleri Uygulaması

Yrd. Doç. Dr. Munise Tuba Aktaş - Yrd. Doç. Dr. Nazım Çatalbaş
Güneydoğu Anadolu Bölgesi'nin Kalkınma ve İhracat İlişkisi Üzerine Bir İnceleme

Yrd. Doç. Dr. Tahir Öğüt
Milli Sınırların Oluşumu Sürecinde Güneydoğu Anadolu'da Kaçakçılık Ekonomisi

Yrd. Doç. Dr. Hakan Demirgil
Politik İstikrarsızlık, Belirsizlik ve Makroekonomi: Türkiye Örneği (1970-2006)

Yrd. Doç. Dr. Kamil Uslu - Öğr. Gör. Aysel Gündoğdu
Küresel Finansallaşmanın Türkiye'deki Bankaların Finansal Faaliyetlerine ve Bireyler Üzerine Etkileri

Dr. Gülfer Vural
Trade Barriers on Capital Goods

Yrd. Doç. Dr. Elif Çekici - Doç. Dr. Hakan Yıldırım
Matematik Eğitimi Üzerine Bir İnceleme

Doç. Dr. Turhan Erkmen - Yrd. Doç. Dr. Serdar Bozkurt
Örgüt Kültürü ve Örgütsel Bağlılık İlişkisinin İncelenmesine Yönelik Bir Araştırma

Yrd. Doç. Dr. Nur Ersun - Yrd. Doç. Dr. Kahraman Arslan
Turizmde Destinasyon Seçimini Etkileyen Temel Unsurlar ve Pazarlama Stratejileri

Yrd. Doç. Dr. Mehmet Gençer
Önce Pazar Sonra Rekabet: Açık Teknoloji Stratejilerinin Yükselişi

Öğr. Gör. Dr. Volkan Türker
Türkiye'de "Yönetim ve Organizasyon" Bilim Dalında Üretilen Lisansüstü Tez Çalışmalarında Süregelen Metodolojik Hata: "Uygulama - Araştırma Ayrımının" Yapılamaması

Öğr. Gör. Dr. Sibel Yılmaz Türkmen
İMKB'de İşlem Gören Gayrimenkul Yatırım Ortaklıklarının Finansal Etkinliklerinin Veri Zarflama Analizi ile Değerlendirilmesi

Arş. Gör. Dr. Emel Esen
Türkiye'de ve Dünya'daki İtibar Ölçümlerinin Karşılaştırılması

Yrd. Doç. Dr. Kemal Yaman
Yabancı Bankaların Türk Bankacılık Sektörüne Girişinin Teorik İzahı

Yrd. Doç. Dr. Gülsen Serap Çekerol - Yrd. Doç. Dr. Meserret Nalçakan
Lojistik Sektörü İçerisinde Türkiye Demiryolu Yurtiçi Yük Taşıma Talebinin Ridge Regresyonla Analizi

Arş. Gör. Hakan Bektaş - Prof. Dr. Ahmet Gökçen
Türk Bankacılık Sektöründe Finansal Güç Derecesine Sahip Olan Bankaların Kantitatif Verilerinin İstatistiksel Analizi

Doç. Dr. A. Kadir Topal
Kırsal Belediyelerde Optimal Büyüklüğü Belirlemeye Yönelik Bir Model Denemesi: Trabzon Örneği


Bu sayfa İktisat Fakültesi tarafından en son 10.10.2013 12:16:34 tarihinde güncellenmiştir.

HIZLI ERİŞİM