2007 Yılı Sayı II

Prof.Dr.Reşat Kaynar'ın özgeçmişi

Prof. Dr. Ali Rıza Okur
Sunuş: Aziz Hocam Ord. Prof. Reşat Kaynar

Prof. Dr. Dinç Alada
İktisat Düşüncesinin Yakın Dönem Evrimi ve Türkiye'de İktisat Okuryazarı Olmak

Prof. Dr. Nurdan Aslan - Ayşe Nesligül Kanbur
Türkiye'de 1980 Sonrası Satın Alma Gücü Paritesi Yaklaşımı

Doç. Dr. Gülsüm Akalın- Dr. Serkan Dilek
Belirsizlik Altında Firma Kararlarının İncelenmesi

Doç. Dr. Nadir Eroğlu
Atatürk Dönemi İktisat Politikaları (1923-1938)

Yrd. Doç. Dr. Burak Atamtürk
Gelişmekte Olan Ülkelerde ve Türkiye'de Finansal Serbestleşmenin İç Tasarruflar Üzerine Etkisi

Yrd. Doç. Dr. Jale Çokgezen
Avrupa Birliği Çevre Politikası ve Türkiye

Dr. Neslihan Çelik
SSCB Sonrası Orta Asya Türk Cumhuriyetlerinde Endüstriyel Performans ve İnovasyon Politikaları

Dr. Devrim Dumludağ - Deniz Şükrüoğlu
The Impact Of Macroeconomic And Institutıonal Variables On Foreign Dırect Envestment Flows In Emerging Markets

Yrd. Doç. Dr. Cüneyt Akar - Serkan Çiçek
Türkiye'de Bankacılık Söktürünün Merkezileşmesi

Doç. Dr. Binali Doğan
Yönetim ve Örgüt Kuramlarının Tasnifinde Modern ve Postmodern Ayırımı

Doç. Dr. Sinan Aslan
KOBİ İçin Uluslararası Finansal Raporlama Standartları (UFSRS) İle Global Uyum Süreci

Doç. Dr. Aslı KÜÇÜKASLAN - Yard.Doç.Dr. Nezihe Figen ERSOY
The Determinants Of Competitive Advantage And Success Factors Of Firms Within Global Competition

Yard.Doç.Dr.Salim Atay
İş Yaşamında Temaruz Olgusu

Dr. Dilek Zamantılı NAYIR- Selin DEMİRALAY
Kurumsal Sosyal Sorumluluk Kavramının Gıda Sanayii Tedarik Zincirindeki Yeri: Sorumlular, İşlevler ve Unsurlar

Yard.Doç.Dr.Gülnur İÇLİ
İşletmelerin Meslek Yüksekokulu Mezunları İle İlgili Görüşleri ve Beklentileri

Yard.Doç.Dr.Nihat GÜLTEKİN - Dr. Ünsal SIĞRI
Bir Kültür Boyutu Olarak"Bireycilik Ortaklaşa Davranışçılık" Ve Örgütsel Kültüre Yansımaları

Yard.Doç.Dr.Yalçın ALGANER - Müzeyyen Özlem ÇETİN
Avrupa'da Birlik ve Bütünleşme Hareketleri

Dr.Feyzullah YETGİN 
Avrupa Birliği ve Türkiye Konut Politikaları Üzerine Bir İnceleme

Yard.Doç.Dr.Filiz Çakır ZEYTİNOĞLU
İşletmelerin Dönen Varlıklarının Satışlar Üzerindeki Etkileri: En İyi Regresyon Denkleminin Seçimi ve Sektörel Karşılaştırma

Yard.Doç.Dr.Dicle CENGİZ- BİLLUR KILINÇ
Faktör Analizi İle 2006 Dünya Kupası'na Katılan Takımların Sıralamasının Belirlenmesi

Yard.Doç.Dr İ.Esen YILDIRIM -Emre ÜRKMEZ - Tuba KOÇ
İstanbul'da Kapkaç Sorunu ve Toplum Üzerindeki Etkileri

Yard.Doç.Dr.Bernur Açıkgöz ERSOY - Yard.Doç.Dr.Mine YILMAZER
Beşeri Sermayeyi İçselleştiren Büyüme Modellerinde Kamu Eğitim Harcamalarının Rolü: Panel Eşbütünleşim Analizi

Araş.Gör.Burak Güriş -Araş.Gör.Burcu Kıran
Para Arzının Çıktı Üzerine Etkileri


Bu sayfa İktisat Fakültesi tarafından en son 12.07.2013 00:55:19 tarihinde güncellenmiştir.

HIZLI ERİŞİM