Yükseköğretim Yardım Programı

Kültür ve Turizm Bakanlığı, Yurtdışı Türkler ve Akraba Topluluklar Başkanlığı, Uluslararası Öğrenciler Daire Başkanlığınca koordine edilen ve ülkemizin uluslararası öğrencilere yönelik yükseköğretim düzeyinde verilen kamu kaynaklı burs programlarının genel adı olan Türkiye Bursları Programı çerçevesinde, doğrudan ülkemiz tarafından finanse edilen burs programlarının yanı sıra çeşitli ulusal/uluslararası kuruluşlar ile gerçekleştirilen protokoller çerçevesinde yürütülen ortak burs programları da yer almaktadır.

Bu kapsamda, 2022 yılında Birleşmiş Milletler Mülteciler Yüksek Komiserliği (BMMYK) ile ortak olarak "Yükseköğrenim Yardım Programı" yürütülmesi kararlaştırılmıştır.

30 Mart 2022 tarihine kadar başvuru yapılabilecek program kapsamında, 2021-2022 akademik yılı itibariyle üniversitelere kayıt yaptıran Suriye uyruklu öğrencilere dönemlik nakdi destek sağlanacaktır.

Türkçe Afiş
Arapça Afiş
İngilizce Afiş
Yükseköğretim Yardım Programı

HIZLI ERİŞİM