44. Madde Kapsamında Azami Öğrencilik Hakkı Dolan Öğrenciler

Fakültemiz öğrencilerinden 44. Madde kapsamında azami öğrencilik hakkı dolanlar, 2547 Sayılı Yükseköğretim Kanunun 44.maddesinin C fıkrası gereğince Üniversitemizde 21-27 Şubat 2022 tarihleri arasında gerçekleşecek Güz Dönemi I. Ek Sınav hakkından faydalanmak isteyenlerin dilekçe ile Fakültemiz Öğrenci İşlerine başvurmaları gerekmektedir. Ek sınavlar yüz yüze yapılacaktır.

Şimdiye kadar başvuran öğrencilerimizin tekrar başvuru yapmasına gerek yoktur.

 

Güz Dönemi I. Ek Sınavlar: 21-27 Şubat 2022

Güz II. Ek sınavlar: 07-13 Mart 2022

 

 

Hiç Almadığı Ders Sayısı

Başarısız/Devamsız Ders Sayısı

Açıklama

A

<=5

> 0

Başarısız/Devamsız olduğu bütün dersler için sınav hakkı verilir. Sınav hakkı sonucunda başarısız ve hiç almadığı derslerin sayısının toplamı en fazla 5 olanlar için 3 yarıyıl öğrenim görme hakkı verilir.

B

<=5

0

4 yarıyıl okuma hakkı verilecek.

C

0

1

Sınırsız sınav hakkı verilecek. 3 kere arka arkaya sınava girmezse ilişiği kesilecek.

0

0

GANO < 2 ise almış olduğu DD ve DC harf notlu derslerden sınırsız sınav hakkı verilecek.

D

4

1

A grubu gibi işlem yapılacak. (Herhangi bir sınav hakkını kullanırsa 3 yarıyıl, kullanılmaz ise 4 yarıyıl öğrenim hak verilecek)

 

3

2

2

3

1

4

0

5

E

>5

Önemsiz

İlişiği kesilecekler.

HIZLI ERİŞİM