Ek Ders Formları

2018-2019 Yılı Bahar Yarıyılı Ders Yükü Çizelgesi

2019 Yılı Şubat Ayı 31. Madde Ekders Formu

2019 Yılı Mart Ayı 31. Madde Ekders Formu

2019 Yılı Nisan Ayı 31. Madde Ekders Formu

2019 Yılı Mayıs Ayı 31. Madde Ekders Formu

2019 Yılı Haziran Ayı 31. Madde Ekders Formu

 

 

 

DERS YÜKÜ TESPİTİ VE EK DERS ÖDEMELERİ USUL VE ESASLARI

 

  

* Öğretim Üyelerinin (Profesör, Doçent, Yardımcı Doçent) zorunlu ders yükü haftada 10 saattir.

* Öğretim Görevlileri ve Okutmanlar için zorunlu ders yükü haftada 12 saattir.

* Rektör, rektör yardımcısı, dekan, enstitü ve yüksekokul müdürlerinin ders verme yükümlülüğü yoktur.    Başhekimler, dekan yardımcıları, enstitü ve yüksekokul müdür yardımcıları ve bölüm başkanları haftada asgari beş saat ders vermekle yükümlüdür.

* Ek ders ücreti, haftalık ders yükü sınırını aşan teorik dersler ve diğer faaliyetler için ödenir.

* Ek ders ücretinin ödenebilmesi için dersin haftalık ders programında yer alması, fiilen yapılması ve zorunlu ders yükünün doldurulması gereklidir.

* Teorik derslerin her saati bir ders yüküne eşittir. Günü, yeri, saati belirli, öğrenciye hitap eden dersler, öğretim elemanının aktif katıldığı dersler teorik ders kabul edilir.

* Lisansüstü eğitimde tez danışmanlığı, her bir öğrenci için 1 saat/hafta ders yüküdür.

* Lisansüstü eğitim tez danışmanlığı, öğretim üyesinin öğrencinin danışmanlığına ilgili Yönetim Kurulunca atandığı tarihte başlar ve ilgili Yönetim Kurulunun öğrencinin mezuniyetine karar verdiği tarihe kadar devam eder.

* Bir öğretim üyesinin lisansüstü eğitim tez ve dönem projesi danışmalıklarından kazanabileceği azami ders yükü 10 saat/haftayı geçemez.

* Zorunlu ders yükünün doldurulmasından sonra, öğretim elemanlarına normal örgün öğretimde en çok 20 (yirmi) saate kadar, ikinci öğretimde ise en çok 10 (on) saate kadar ek ders ücreti ödenir.

 

 

EK DERS FORMLARI DOLDURULURKEN DİKKAT EDİLMESİ GEREKEN HUSUSLAR

 

 

 1-         Formların bilgisayar ortamında doldurulması,

 2-         Tez Danışmanlıklarının belirtilmesi,

 3-         Ders isimlerinin, gün ve saatlerinin ders programı ile uyuşması,

 4-         Teorik ders saatlerinin ve uygulama saatlerinin uyuşması,

 5-         İzinli/raporlu/mazeretli günlerin yazılması hususlarına dikkat edilmelidir.

 

 


Bu sayfa İktisat Fakültesi tarafından en son 16.02.2024 14:36:40 tarihinde güncellenmiştir.

HIZLI ERİŞİM