On the Road to EU: Determinants of Regional Well-being and Inequalities in Turkey

"On the Road to EU: Determinants of Regional Well-being and Inequalities in Turkey” başlıklı çalıştay, 27 Eylül 2019 tarihinde Fakültemizde gerçekleştirilmiştir.

 Çalıştayda, University of Barcelona, University of Cambridge, OECD ve London School of Economics’ten akademisyenlerin de katılımıyla; Türkiye’de bölgesel eşitsizlik, refah ölçümleri, politik trendler ve özellikle bölüşüm politikasının bölgesel farklılıklara etkisi konuları tartışılmıştır.

Mehmet Pınar (Edge Hill Üniversitesi), B. Can Karahasan (Piri Reis Üniversitesi) ve Pınar Deniz (Marmara Üniversitesi) tarafından İngiltere GCRF (Global Challenges Research Fund) fonu ile yürütülen araştırma projesinin bir ayağı olan çalıştay, MABKAM (Marmara Üniversitesi Bölgesel Kalkınma Araştırma Merkezi) ve  BBTMK (Bölge Bilimi Türk Milli Komitesi tarafından desteklenmiştir. 

 

HIZLI ERİŞİM