İktisat Fakültesi

İktisat Fakültesi

Tanıtım

Vizyonumuz

Marmara Üniversitesi İktisat Fakültesi'nin bilimsel araştırma verimliliği, akademik eğitim - öğretim seviyesi ve idari hizmet kalitesi bakımından,  ulusal ve uluslararası normlara uygun seçkin yüksek öğrenim kurumları arasında yer almasını sağlamaktır.

Misyonumuz

Marmara Üniversitesi İktisat Fakültesi bünyesinde yer alan öğretim elemanlarının uluslararası standartlara uygun bilimsel araştırma, yayın ve faaliyetlerin gerçekleşmesini sağlamaktır. Öğrencilerimizin; Atatürk ilke ve devrimlerini özümsemiş, içinde bulunduğumuz çağı yakalayan, bilgiyi toplumun hizmetinde kullanabilen, bilimsel araştırma ve geliştirmeyi yaşam tarzı olarak benimsemiş, eleştirel düşünce yeteneğine sahip, yaratıcı bireyler olarak yetiştirmektir. Kurumumuzu gerek akademik gerekse öğrenim faaliyetleri ile ulusal ve uluslararası düzeyde örnek alınan kurumlardan biri haline getirmektir.

Temel Değerlerimiz

Atatürk ilkelerine bağlı, laik, çağdaş ve demokratik bir yönetim anlayışı,

İnsan hak ve özgürlüklerine saygı,

Ülke ve dünya sorunlarına duyarlılık,

Kaynak dağıtımında ve akademik yükselmelerde adalet ve tutarlılık,

Bütün yönetim sürecinde şeffaflık ve katılımcılık,

Araştırmayı, sorgulamayı ve tartışmayı esas alan bilimsellik,

Liyakati ve fırsat eşitliğini esas alan yönetim anlayışı.

Bu sayfa İktisat Fakültesi tarafından en son 08.01.2015 10:57:52 tarihinde güncellenmiştir.