İktisat Fakültesi

Yaz Okulu Uygulama Esasları

*2 0 1 7 – 2 0 1 8   Y A Z   D Ö N E M İ   Y A Z   O K U L U   T A K V İ M İ

Haziran 2018

04.06.2018 - 04.06.2018            Yaz Okulu- Üniversite İçindeki Başka Birimden Ders Alacakların Dilekçe Vermesi İçin Son Gün

11.06.2018 - 13.06.2018             Yaz Okulu Ön Kayıt

13.06.2018 - 13.06.2018             Yaz Okulu Açılması Kesinleşen Derslerin İlanı

18.06.2018 - 20.06.2018             Yaz Okulu Kesin Kayıt

25.06.2018 - 10.08.2018             Yaz Okulu Dersleri

Temmuz 2018

16.07.2018 - 22.07.2018             Yaz Okulu Ara Sınav Dönemi

17.07.2018 - 17.07.2018            ATA121 ve ATA122 Atatürk İlkeleri ve İnkılap Tarihi I-II Yaz Okulu Ara Sınavı

18.07.2018 - 18.07.2018             TRD121 ve TRD122 Türk Dili I-II Yaz Okulu Ara Sınavı

19.07.2018 - 19.07.2018            YDZI121, YDZI131 ve YDZI122, YDZI132 İngilizce I-II Yaz Okulu Ara Sınavı

30.07.2018 - 01.08.2018             Yaz Okulu Ara Sınav Mazeretleri Başlangıç-Bitiş

30.07.2018 - 30.07.2018             ATA121 ve ATA122 Atatürk İlkeleri ve İnkılap Tarihi I-II Yaz Okulu Ara Sınav Mazereti

31.07.2018 - 31.07.2018             TRD121 ve TRD122 Türk Dili I-II Yaz Okulu Ara Sınav Mazereti

Ağustos 2018

01.08.2018 - 01.08.2018            YDZI121, YDZI131 ve YDZI122, YDZI132 İngilizce I-II Yaz Okulu Ara Sınav Maz

03.08.2018 - 03.08.2018             Yaz Okulu Ara Sınav Notlarının İlanı için Son Gün

13.08.2018 - 17.08.2018             Yaz Okulu Yarıyıl Sonu Sınavı

14.08.2018 - 14.08.2018             ATA121 ve ATA122 Atatürk İlk. ve İnk. Tarihi I-II Yaz Okulu Yarı Yıl Sonu Sınavı

15.08.2018 - 15.08.2018             TRD121 ve TRD122 Türk Dili I-II Yaz Okulu Yarı Yıl Sonu Sınavı

16.08.2018 - 16.08.2018            YDZI121, YDZI131 ve YDZI122, YDZI132 İngilizce I-II Yaz Yarı Yıl Sonu Sınavı

27.08.2018 - 29.08.2018             Yaz Okulu Yarıyıl Sonu Mazeret Sınav Dönemi

27.08.2018 - 27.08.2018             ATA121 ve ATA122 Atatürk İlkeleri ve İnkılap Tarihi I-II Yaz Yıl Sonu Sınav Maz.

28.08.2018 - 28.08.2018             TRD121 ve TRD122 Türk Dili I-II Yaz Okulu Yıl Sonu Sınav Mazereti

29.08.2018 - 29.08.2018            YDZI121, YDZI131 ve YDZI122, YDZI132 İngilizce I-II Yaz Yıl Sonu Sınav Maz.

Eylül 2018

03.09.2018 - 03.09.2018             Yaz Okulu Sonrası Tek Ders Sınavı

05.09.2018 - 05.09.2018            Diğer Yükseköğretim Kurumları Yaz Okullarından Alınan Ders Notlarının Kabulü için Birim Yönetim Kuruluna Dilekçe Verme Son Günü

07.09.2018 - 07.09.2018             Yaz Okulu Başarı Notlarının İlanı için Son Gün

  

*Y A Z   O K U L U   K I L A V U Z U

(Öğrenci İşleri Daire Başkanlığı’nın WEB Sitesinden Alınmıştır) http://oidb.marmara.edu.tr

 

2017-2018 Yaz Okulu İşlemleri

13 Haziran 2018 Çarşamba günü açılması kesinleşen derslerin ilanı;

1- Öğrenci kaydının uzaktan yapılabilmesi için https://basvuru.marmara.edu.tr/ kullanılacaktır.

   Başvurusu onaylanan aday ders seçme işlemine geçecektir.    

2- Ders seçimi ve ücret ödemesi için https://bys.marmara.edu.tr adresi kullanılacaktır.

ÖNEMLİ NOT 1: Ders ücreti ödendikten sonra tekrar sisteme giriş yapılarak, yapılan ödemeyi onaylamak gerekir. Ücret onaylanmaz ise derse kesin kayıt yapılmamış olarak işlem görür.

ÖNEMLİ NOT 2: Yaz okulu ders başlangıcı 25 Haziran 2018 olarak belirlenmiştir.

http://oidb.marmara.edu.tr  adresini ziyaret ediniz.

 

Ders içerik (Lisans için):      

http://llp.marmara.edu.tr/organizasyon.aspx?kultur=tr-TR&Mod=1  

Ders içerik (Önlisans için):   

http://llp.marmara.edu.tr/organizasyon.aspx?kultur=tr-TR&Mod=0

Ders içerikleri (Lisans için):   https://meobs.marmara.edu.tr

 

 

 

 

*Y A Z   O K U L U   U Y G U L A M A   E S A S L A  R I 

 

*A Ç I L M A S I   Ö N E R İ L E N   D E R S L E R

Fakültemiz’de Yaz Okulu’nda açılması önerilen derslerin listesine aşağıdaki bağlantıdan erişebilirsiniz:

http://dosya.marmara.edu.tr/oidb/2017_2018_yaz_okulu_acilmasi_onerilen_dersler_v9.pdf

 

*Y A Z   O K U L U   Y Ö N E R G E S İ

Yaz Okulu ile ilgili sorularınızın yanıtlarını Üniversitemiz Yaz Okulu Yönergesi’nde bulabilirsiniz:

http://dosya.marmara.edu.tr/isf/Duyurular/YAZ-OKULU-Yonerge.pdf

 

Devamı Bunu Görmek İstemiyorum
×