İktisat Fakültesi

İktisat Fakültesi

Marmara İktisat Dergisi

MARMARA İKTİSAT DERGİSİ

MARMARA JOURNAL OF ECONOMICS (MJE)

ISSN: 2528-8547
 

Marmara İktisat Dergisi, konusunda uzman yerli ve yabancı araştırmacıların çalışma ekonomisi ve endüstri ilişkileri, maliye ve ekonometri alanları dahil iktisadın tüm alanlarına ilişkin teorik ve uygulamalı araştırma makalelerini yayınlamayı hedeflemektedir. Çift kapalı hakem süreci ile iki dilde (Türkçe ve İngilizce) makale kabul eden uluslararası hakemli dergi statüsündeki dergimiz yılda iki kez (Mart ve Ekim) yayınlanmaktadır. Dergimiz, ECONLIT'te endekslenmeye başlamıştır ve diğer endeksler için değerlendirme sürecindedir.

Marmara İktisat Dergisi'nin ilk sayısı Mart 2017'de yayınlanmıştır.

 

İmtiyaz Sahibi
Mehmet Emin ARAT

Derginin Sahibi
İ. Esen Yıldırım

Editör
Mahmut TEKÇE

Yayın Kurulu
İbrahim DOĞAN
Müfit AKYÜZ
Turgay BERKSOY
A. Suut DOĞRUEL
Müjdat ŞAKAR

Editor Yardımcısı
Pınar DENİZ

Danışma Kurulu
Erhan ASLANOĞLU - Piri Reis Üniversitesi, Türkiye
Ramazan GENCAY - Simon Fraser University, Kanada
Rafal MATERA - University of Lodz, Polonya
Jeffrey B. NUGENT- University of Southern California, ABD
Gökhan ÖZERTAN - Boğaziçi Üniversitesi, Türkiye
Young-Joon PARK - Ajou University, Güney Kore
Thanasis STENGOS - University of Guelph, Kanada
Rahel SCHOMAKER - German Research Institute for Public Administration, Almanya
Erinç YELDAN - Bilkent Üniversitesi, Türkiye

Tüm yazışma ve makale gönderimleri için adres:
Marmara İktisat Dergisi, Marmara Üniversitesi İktisat Fakültesi, Göztepe Kampüsü Kadıköy, 34722 İstanbul
Tel: (+90) 216 541 40 21
Faks: (+90) 216 541 40 98
E-mail: ikf.mje@marmara.edu.tr
URL: https://ikf.marmara.edu.tr/akademik/marmara-iktisat-dergisi/

 

 

American Economic Association

Dergimiz American Economic Association bünyesindeki ECONLIT endeksi tarafından taranmaktadır.

Bu sayfa İktisat Fakültesi tarafından en son 04.06.2018 12:45:30 tarihinde güncellenmiştir.