Staj İle İlgili İşlemler

Değerli Öğrencilerimiz, 6331 sayılı İş Sağlığı ve Güvenliği Kanunu ve ilgili mevzuat gereği yaz dönemi isteğe bağlı staj uygulamasından yararlanmak isteyen ve staj sigortası fakültemizce karşılanacak olan öğrencilerimizin(Cumhurbaşkanlığı İnsan Kaynakları Ofisi Başkanlığı Staj seferberliği kapsamındakiler dahil)  iş sağlığı ve güvenliği eğitimi alması gerekmektedir. Eğitime katılacak öğrencilerimizin ad soyad, öğrenci numarası, bölüm ve sınıf bilgilerini iktisat.staj@marmara.edu.tr adresine 16 Mayıs 2022 tarihine kadar iletmeleri gerekmektedir. Eğitim sonunda Dekanlığımız tarafından İş sağlığı ve Güvenliği Eğitim Katılım Belgesi verilecek olup; faaliyet kolu az tehlikeli işyerleri için ilgili belge 3 yıl geçerlidir.

* Kamu kurumlarındaki stajyerler, 657 sayılı Devlet Memurları Kanunu, 3308 sayılı Mesleki Eğitim Kanunu, üniversitenin disiplin hükümleri, kurumun ilkeleri ile Cumhurbaşkanlığı tarafından hazırlanan “Staj Seferberliği Uygulama Yönergesi”nde stajyerlerle ilgili öngörülen ödev ve yükümlülüklere uymak zorundadır.

* Türkiye Cumhuriyeti Cumhurbaşkanlığı Staj Seferberliği Projesi kapsamında bir akademik yıl içerisinde en fazla bir kurumda staj yapılabilir.

* İsteğe bağlı staj uygulaması yaz dönemi ile sınırlı olduğundan, “Staj Bitiş Tarihi en geç 30.09.2022 tarihi veya öncesindeki bir tarih olması gerekmektedir.

** Öğrencinin toplam staj süresi, lisans öğreniminin tamamında 60 takvim gününü geçemez.

 

KİMLER İSTEĞE BAĞLI STAJ YAPAMAZ

-Yabancı Uyruklu Öğrenciler.

-Bahar dönemi itibari ile mezun durumunda olan öğrenciler

-Lisans öğreniminin tamamında 60 takvim gününü staj hakkını dolduran öğrenciler

 

İsteğe bağlı staj yapmak isteyen ve aşağıdaki formu eksiksiz dolduran öğrencilerimiz, 5510 sayılı Sosyal Sigortalar ve Genel Sağlık Sigortası Kanunu’nun 87. Maddesinin (e) bendi hükümleri uyarınca  isteğe bağlı staj olarak yapacağı döneme ilişkin “İş Kazası ve Meslek Hastalığı” sigorta pirimi Üniversitemiz tarafından Sosyal Güvenlik Kurumuna ödeneceğine dair yazımızı indirmek için tıklayınız.

Formu eksiksiz tamamlayan öğrencilerimizin staj başlangıç tarihinden önce işe giriş belgelerini www.turkiye.gov.tr adresinden (4A İşe Giriş Çıkış Bildirgesi) alıp işyerlerine verebilirler.

İşverenlerin dikkatine:

* SGK işe giriş belgelerini kurumunuza teslim etmeyen öğrenciyi stajer olarak işe başlatmayınız.

Açıklamalar (Form açıklamaların altında yer almaktadır.)

1- T.C. Kimlik No

* 11 haneden oluşan TC kimlik numaranızın doğru girildiğine emin olunuz. Kimlik numaranızın yanlış girilmesi sigorta girişinde sorun yaratmaktadır. 

2-Adınız ve Soyadınız (Kimliğinizde kayıtlı haliyle, kısaltma yapmadan yazınız.)

3- Öğrenci No      

* 9 haneden oluşan Öğrenci numaranızı başında harf olmadan doğru girildiğine emin olunuz.

4- Öğrenci E-Posta Adresi

5- Öğrenci Telefon Numarası

* (05xx) 123 45 67 formatında girilmelidir. 

6- Genel Sağlık Sigortası              

Annesi veya Babası üzerinden sağlık yardımı alanlar ve

Sosyal Sigortalar Kurumuna (4-A) - (4-B) - (4-C) tabi olarak çalışanlar için: VAR

Üniversitemiz üzerinden sağlık yardımı alanlar, (Üniversite sağlık karnem var.) Herhangi bir sosyal güvencesi olmayanlar için: YOK

7- Staj Başlama Tarihi (gg.aa.yyyy formatında olmalıdır.)  

*  SGK giriş tarihiniz olacağından  formu  doldurduğunuz tarihten ez az iki gün sonraki bir tarih olmalıdır.

8- Staj Bitiş Tarihi (gg.aa.yyyy formatında olmalıdır.)            

* Belirtiğiniz tarihten önce Stajınız sonlanacak olursa iktisat.staj@marmara.edu.tr adresine durumuzu bildiriniz.  

9- Staj Yapılacak İşyerinin Faaliyet Alanı                    

10- Staj Yapılacak İşyerinin Adı      

11- Staj Yapılacak İşyerinin Telefon Numarası 

* (0123) 456 78 90 formatında girilmelidir. 

12- Staj Yapılacak İşyeri Yetkilisinin Adı Soyadı                    

13- Staj Yapılacak İşyeri Yetkilisinin E-Posta Adresi                            

14- İşyeri Staj Kabul Formu (indir)

* İndirdiğiniz formun gerekli alanları doldurup çıktısını işyeri yetkilisine imzalatıp aşağıdaki forma yükleyiniz.

15- Staj Beyan Formu (indir)   

* İndirdiğiniz formun gerekli alanları doldurup çıktısını şahsen imzalayıp aşağıdaki forma yükleyiniz.

16- E-devlet Müstehaklık Sorgulama ekranından (Sağlık Provizyon Aktivasyon Sisteminden) alınacak yazı   

www.turkiye.gov.tr adresinden alınan yazıyı pdf formatında yükleyiniz.

LÜTFEN DİKKAT: (14)+(15)+(16) numaraları ile belirtilen 3 adet formu tek bir PDF haline getirip aşağıdaki forma yüklemeniz gerekmektedir.

Sık Sorulan Soru-1: Neden 3 dosyayı, ayrı ayrı yükleyemiyorum?

Cevap-1: Bunun nedeni, kullanmakta olduğumuz çevrimiçi form yazılımı her bir başvuru için otomatik olarak aynı numarayı "dosya adı" haline getirdiğinden, ayrı ayrı yüklemelerde sadece yüklediğiniz son dosya tarafımıza ulaşmaktadır (aynı isimde 3 dosya üst üste kaydedildiği için). Sistemdeki bu yazılım hatasını kısa sürede aşmak için çözüm olarak 3 belgenin (dosyanın) tek bir PDF haline getirilip yüklenmesi gerekmektedir.

Sık Sorulan Soru-2: Üç ayrı tarama yaptım, üç ayrı PDF dosyasını nasıl tek PDF dosyası yapabilirim?

Cevap-2: "PDF Splitter and Merger Free" vb. gibi ücretsiz yazılımlar kullanarak birkaç saniye içerisinde 3 ayrı PDF dosyayı tek PDF dosyası haline getirebilirsiniz.

 

  Formu eksik veya hatalı tamamlayan öğrencilerimizin işe giriş işlemleri yapılmayacaktır.

 

İsteğe Bağlı Staj Başvuru Formu


pdf formatında dosya yüklemelisiniz.

 

 


Bu sayfa İktisat Fakültesi tarafından en son 28.04.2022 15:50:22 tarihinde güncellenmiştir.

HIZLI ERİŞİM