İktisat Fakültesi

İktisat Fakültesi

1993 Yılı Sayı I-II

Tüm dosyalar pdf formatındadır.

Kapak - Giriş - İçindekiler

F. Nuray ALTUĞ
Bütçe Açıklarının Hiperenflasyonist Etkileri

Ömer ARASIL
Gelişmekte Olan Ülkelerde Makro Ekonomik Düzenleme Çerçevesinde Yapısal Politika Sorunları

E. Doğan AYDIN
Bilgisayar Destekli Konferans

Ömer Faruk BATIREL
Vergi Politikası: Genel Denge Analizi Optimal Vergileme Son Gelişmeler

Baki DENİZ
The Organizational Structures For New Product Development

Binali DOĞAN
Örgütsel Değişme Süreci ve Başlıca Yaklaşımlar

Ayten ERSOY
İşletme Defteri Tutma Sınırlarının Genişletme Seyri Üzerine Bir İnceleme

Rüstem Hacırüstemoğlu
Bütçe Sisteminin Davranışsal Yönü

Gürel KONURALP
Hisse Senetleri Örneğinde Opsiyonların İşlevi ve İşleyişi

Esin CAN
Planlı ve Plansız örgütsel Değişimde Liderlik

Gültekin RODOPLU
Risk Sermayesi Yatırım Ortaklığı

Gültekin RODOPLU
Banka İşletmelerinde Yönetim ve Risk Politikası

Gültekin RODOPLU
Yatırım Projelerinin Değerlendirilmesinde Kullanılan Üç Ölçüt

Aykut TOP
Ders Saaüerinde Ortaya Çıkan Yoğunluğunun Giderilmesi ve Dinlenme Sürelerinin Belirlenmesi

Oygur YAMAK
Stokastik Sistemlerin İncelenmesinde Kesikli Olay Simülasyonu

Bu sayfa İktisat Fakültesi tarafından en son 17.09.2018 13:09:00 tarihinde güncellenmiştir.