İktisat Fakültesi

İktisat Fakültesi

Bölüm Öğrenci Temsilciliği Seçimleri

DUYURU

 

Fakültemizde 2018-2019 Eğitim-Öğretim dönemleri için Öğrenci Konseyi seçimlerinin ilk safhası olan Bölüm temsilcileri seçimi yapılacaktır.

 

Adaylık başvuruları,  15 -18  Ekim  2018 tarihleri arasında Bölüm sekreterliklerine başvuru dilekçesi ve öğrenci belgesi ile yapılacaktır.

 

Aday başvuruları için gerekli şartlar Yükseköğretim Kurumları Öğrenci Konseyleri ve Yükseköğretim Kurumları Ulusal Öğrenci Konseyi Yönetmeliği’nde (http://www.mevzuat.gov.tr/Metin.Aspx?MevzuatKod=7.5.9445&MevzuatIliski=0) yer almaktadır.

 

 Öğrenci temsilcisi seçimi için  yapılması planlanan seçimlerin takvimi, öğrenci temsilcisi seçim yönetmeliği ve dilekçe örneği aşağıda sunulmuştur.

 

Öğrenci Temsilcisi Seçim Takvimi

Öğrenci Temsilcisi Seçim Yönetmeliği

Öğrenci Temsilcisi Adaylık Dilekçesi   

                                                                                                                                                                    DEKANLIK

Bu sayfa İktisat Fakültesi tarafından en son 12.10.2018 15:34:31 tarihinde güncellenmiştir.