İktisat Fakültesi

İktisat Fakültesi

Dekanın Mesajı

Tarihi geçmişi 1883’de kurulan Hamidiye Ticaret Mekteb-i  Alisi’ne dayanan İktisat  Fakültesi, 1982 öncesinde İstanbul İktisadi ve Ticari İlimler Akademisi bünyesinde faaliyet gösterirken, 1982 yılında kurulan Marmara Üniversitesi  İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi çatısı altında eğitim ve öğretim faaliyetlerini sürdürmüş ve fakültenin 2012 yılında Bakanlar Kurulu Kararı ile kapatılması sonrasında köklü bir geçmişe sahip yeni bir fakülte olarak kurulmuştur.

Kısacası İktisat Fakültesi; çekirdeği 1883’de atılan fakat yeni bir kampüste ve yeni bir ruh ile 2012 yılında kurulan genç bir kurumdur.

Fakülte olarak misyonumuz; küresel rekabetin hız kazandığı ve beşeri sermayenin öne çıktığı günümüz dünyasında öğrencilerimize öğrenimleri süresince harcadıkları   emek ve gösterdikleri gayretlerin sonucu olarak bir diploma ile ödüllendirmek ise de, asıl amacımız “üniversitenin evrensel bilginin biriktiği ve dağıtıldığı bir yer” olması dolayısı ile kendilerini bu bilgi ile olabildiğince donatmaktır. Yani çağın koşullarına ayak uydurmalarını sağlamaktır.

Araştırmalar yolu ile yeni bilgiler üretmek, üretilen ulusal ve uluslararası bilgileri paylaşmak, tartışmak ve bunları daha da ileri götürmek için olması gereken görüş ve düşünce altyapısını hazırlamak da akademik ve yönetici kadromuzun temel hedeflerindendir.

Üniversitenin bir meslek kazandıracak eğitimi vermesinin yanında diğer işlevlerinin de olduğu bilinci ile hareket etmekteyiz. Öğrencilerimizin zevk ve kültürlerinde inceliği yakalayarak, küresel dünyanın oyuncuları oldukları algısı ile yaşamlarını kaliteli kılmalarının önemini hissettirmek de vazgeçilmezlerimizdendir.  Bunun için çeşitli bilimsel, sportif ve sanatsal etkinliklere de akademik ve yönetici kadromuz gereken desteği sağlamaktadır.

Özetle; bu ülke için iktisat fakültesi olarak öğrencilerimiz ve mezunlarımız ile mutlu ve başarılı yarınlara imzamızı atacağımıza inancım tamdır.

Bu duygu ve düşüncelerle hepinize başarılı bir eğitim dönemi diliyor, sevgiler sunuyorum.

 

Prof. Dr. Şahamet Bülbül

Dekan

Bu sayfa İktisat Fakültesi tarafından en son 24.07.2014 16:26:07 tarihinde güncellenmiştir.