Faculty of Economics

Faculty of Economics

2018 Issue No 1

Cover

Anıl ABA

RHETORIC AND IDEOLOGY IN ECONOMICS TEXTBOOKS: AN OVERVIEW

pdf ile ilgili görsel sonucu

Ozan BAKIŞ

YENI GSYH SERILERININ GETIRDIĞI FARKLILIKLAR VE SORUNLAR

pdf ile ilgili görsel sonucu

Tansel ERKMEN, Erhan ASLANOĞLU

PERFORMANCE EVALUATION OF UNDERWRITING IN SHIP FINANCING

pdf ile ilgili görsel sonucu

Murat GÜL, Ersoy ÖZ

MULTIVARIATE MARKOV CHAIN MODEL: AN APPLICATION TO S&P500 AND FTSE-100 STOCK EXCHANGES

pdf ile ilgili görsel sonucu

Moalosi LEBEKWE, Rahile GÜRAN

TÜRKIYE’DE ELEKTRONIK İŞE ALIM KULLANIMINA YÖNELIK BIR ARAŞTIRMA

pdf ile ilgili görsel sonucu

Hüseyin ÖNDER, Ayşe POLAT

ENERJI TÜKETIMININ GSYIH İLE İLIŞKISI: OECD ÜLKELERI PANEL VERI ANALIZI

pdf ile ilgili görsel sonucu

Sinem SEFIL TANSEVER, Oya KENT

EARNINGS INEQUALITY IN TURKEY: A REGIONAL PERSPECTIVE

pdf ile ilgili görsel sonucu

 

This page updated by Faculty of Economics on 24.05.2018 14:35:00